อีเมลEmail
รหัสผ่านPassword
----- หรือเข้าสู่ระบบด้วยor login with -----
หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน กรุณาคลิกIf you haven't received an verification email, please click
ส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้งRe-send comfirmation email.
หากท่านจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาคลิกIf you forgot your password, please click ฉันลืมรหัสผ่านForgot password  
1. สวก. รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” 2. กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” 3. ก.เกษตรฯ kick off โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย
งานวิจัย/องค์ความรู้ และนักวิจัยResearch / Khowledge ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 13 ก.ค. 2567 00:51:45
กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจInteresting categories
สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานResearch statistic (by organization)
Loading...
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปีResearch statistic (by year of publish)
Loading...
คลิปวิดีโอVideo clips
วิธีการใช้งาน TARR เข้าใจได้ภายใน 3 นาที
ระบบ TARR มีการให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การสืบค้น 2. เว็บบอร์ดและ 3. Visualization
เชิญชวนร่วมใช้งานระบบ TARR
เชิญชวนร่วมใช้งานระบบ TARR
เทคนิคการจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
เทคนิคการจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
งานวิจัย Website TARR คลังข้อมูล ขุมทรัพย์งานวิจัยการเกษตร
TARR ย่อมาจาก THAILAND AGRICULTURAL RESEARCH REPOSITORY ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ เป็นโครงการที่มุ่งสู่การพัฒนาระบบส่วนกลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ สวก. เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บข้อมูล การดำเนินการ เริ่มจากการสำรวจความต้องการว่าถ้าสามารถรวบรวมงานวิจัยด้านการเกษตรของทั้งประเทศ ซึ่งตอนนี้เรามองไว้ 4 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก คือ นักวิจัย เพื่อที่จะได้เห็นคลังข้อมูลของการวิจัยด้านการเกษตร แล้วสามารถนำเอาไปคิดต่อยอดงานวิจัยได้ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารงานวิจัยทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าประเทศไทยลงทุนกับการวิจัยด้านการเกษตรไปอย่างไรบ้าง กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มที่ 4 ผู้ประกอบการ ซึ่งเกษตรกรจะได้นำงานวิจัยของนักวิจัยนำไปพัฒนาในเรื่องของการเกษตร ตั้งแต่เป้าหมายตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องมันสำปะหลัง ตอนโรคใบไหม้
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องมันสำปะหลัง ตอนโรคใบไหม้
แผนภูมิVisualization ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 13 ก.ค. 2567 00:51:45
ข่าวสารNEWS