รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 82
สุจิน จรูญศักดิ์ 81
มนต์ชัย ดวงจินดา 63
วรพจน์ รักสังข์ 57
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน 56
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 53
บุญมี ศิริ 52
ศุภิฌา ธนะจิตต์ 51
คนธวิรัช ชมชื่น 51
จันจิรา แสงสีเหลือง 50
ดูทั้งหมด