รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 82
สุจิน จรูญศักดิ์ 81
มนต์ชัย ดวงจินดา 63
วรพจน์ รักสังข์ 57
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน 56
สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 53
บุญมี ศิริ 52
คนธวิรัช ชมชื่น 51
ศุภิฌา ธนะจิตต์ 51
จันจิรา แสงสีเหลือง 50
ดูทั้งหมด