อีเมลEmail
รหัสผ่านPassword
----- หรือเข้าสู่ระบบด้วยor login with -----
หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน กรุณาคลิกIf you haven't received an verification email, please click
ส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้งRe-send comfirmation email.
หากท่านจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาคลิกIf you forgot your password, please click ฉันลืมรหัสผ่านForgot password  
1. สวก. รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” 2. กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” 3. ก.เกษตรฯ kick off โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย
งานวิจัย/องค์ความรู้ และนักวิจัยResearch / Khowledge ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 22 ก.ย. 2566 00:39:10
กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจInteresting categories
สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานResearch statistic (by organization)
Loading...
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปีResearch statistic (by year of publish)
Loading...
คลิปวิดีโอVideo clips
วิธีการใช้งาน TARR เข้าใจได้ภายใน 3 นาที
ระบบ TARR มีการให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การสืบค้น 2. เว็บบอร์ดและ 3. Visualization
"ฟ้าทะลายโจร" สมุนไพรหลากหลายคุณประโยชน์
อ้อย หยุดเผาใบ ให้ประโยชน์ดิน
กล้วยเตี้ย สู้วาตภัย
มะระขี้นก คุมเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด
แผนภูมิVisualization ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 22 ก.ย. 2566 00:39:10
ข่าวสารNEWS
ก.เกษตรฯ ชูผู้นำองค์กรคุณภาพ ภายใต้หลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.เกษตรฯ ชูผู้นำองค์กรคุณภาพ ภายใต้หลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนภาคเกษตรในอนาคตร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 6 หลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 83 - 85 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 104 – 107 โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และผู้ผ่านการอบรม 980 คน เข้าร่วม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ ว่า การฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการความรอบรู้ในมิติของวิชาการ การทำงาน สังคม และชีวิต ตลอดจนสร้างภาวะผู้นำ และมุมมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่ เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับกรม/กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถพัฒนาภารกิจในภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่นักบริหารระดับสูงทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาในภาพรวมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีผลสะท้อนมายังความสุข และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผู้บริโภคในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม...
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เร่งดำเนินการปราบปรามสุกรเถื่อนสร้างโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีน
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เร่งดำเนินการปราบปรามสุกรเถื่อนสร้างโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ให้รับมอบหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในประเด็นราคาผลผลิตตกต่ำ การลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งผิดกฎหมาย รวมถึงการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ากระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับเกษตรกรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กำกับดูแลการปราบปรามสินค้าภาคการเกษตรที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนจากต่างประเทศสำหรับกรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งเนื้อสุกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนนำเข้านั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างโปร่งใส...
รัฐมนตรีเกษตรฯ ย้ำกรมวิชาการเกษตร ต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้เกษตรกรนำไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่สากล
รัฐมนตรีเกษตรฯ ย้ำกรมวิชาการเกษตร ต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้เกษตรกรนำไปใช้ได้จริง เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่สากลร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า “กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นหน่วยงานนำทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จึงเน้นย้ำให้นำผลงานวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาขึ้น ในฐานะผู้นำในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สร้างคุณค่าให้กับองค์กรให้เติบโต เข้มแข็งขึ้น ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และยั่งยืนต่อไป”...
ธรรมนัส-ไชยา ประสานพลังเปิดงานสัมมนา “ทำอย่างไรให้รายย่อยยั่งยืน” รับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ภาคปศุสัตว์ พร้อมตั้งคณะทำงานอย่างจริงจัง
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานสัมมนา “ทำอย่างไรให้รายย่อยยั่งยืน” โดยมี สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชน ด้านปศุสัตว์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกความเชื่อมั่น ขวัญกำลังใจให้เกิดแก่เกษตรกร ภาคปศุสัตว์เศรษฐกิจรายย่อยทั่วประเทศไทย ให้ดำรงอยู่ได้ในอาชีพการเลี้ยงสุกรต่อไป และเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาสุกรในประเทศตกต่ำ...