อีเมลEmail
รหัสผ่านPassword
----- หรือเข้าสู่ระบบด้วยor login with -----
หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน กรุณาคลิกIf you haven't received an verification email, please click
ส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้งRe-send comfirmation email.
หากท่านจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาคลิกIf you forgot your password, please click ฉันลืมรหัสผ่านForgot password  
1. สวก. รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” 2. กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” 3. ก.เกษตรฯ kick off โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย
งานวิจัย/องค์ความรู้ และนักวิจัยResearch / Khowledge ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 9 ธ.ค. 2566 00:21:54
กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจInteresting categories
สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานResearch statistic (by organization)
Loading...
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปีResearch statistic (by year of publish)
Loading...
คลิปวิดีโอVideo clips
เกษตรแม่นยำ ยกระดับปาล์มน้ำมันไทย
พลิกหญ้าแฝกสู่สารชีวภัณฑ์ในแปลงพริก
วิธีการใช้งาน TARR เข้าใจได้ภายใน 3 นาที
ระบบ TARR มีการให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การสืบค้น 2. เว็บบอร์ดและ 3. Visualization
ชุดทดสอบแบบ Elisa ตรวจหา ASF ในสุกร
ดันการผลิตสมุนไพรสู่ PGS ยกชั้นคุณภาพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
แผนภูมิVisualization ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 9 ธ.ค. 2566 00:21:54
ข่าวสารNEWS
รัฐมนตรีเกษตรฯ นำทีม “พญานาคราช” ตรวจด่านนำเข้าพืช ประมง ปศุสัตว์ ยืนยันโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ทุกขั้นตอน
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนำทีมพญานาคราชลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้า ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ว่า ในวันนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอแหลมฉบัง และกรมศุลกากร บูรณาการเข้าสุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเกษตรที่คงค้าง ณ หน้าด่านเกินกว่า 45 วัน หลังจากที่กรมศุลกากรได้แจ้งผู้ประกอบการให้เข้ามายื่นเอกสารการเสียภาษีและสำแดงรายการสินค้าภายในตู้ จำนวน 25 ตู้ จากทั้งหมด 95 ตู้ ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการตรวจไปแล้ว 70 ตู้ โดยได้รับรายงานจากกรมศุลกากรว่าเป็นตู้ตกค้างและสำแดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเบื้องต้นสามารถเข้าตรวจสอบได้ 5 ตู้ มีสินค้าเกษตรอยู่ภายในทั้งสิ้น และจากนี้กรมศุลกากรจะดำเนินการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามประเภทสินค้าที่ตรวจพบเพื่อรับมอบตู้ดังกล่าวไปทำลาย สำหรับ 20 ตู้ที่ไม่สามารถเปิดตรวจได้ในวันนี้เนื่องจากต้องขนย้ายลงมาจากที่สูง ได้มอบหมายให้อธิบดีทั้ง 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดตู้ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้ามายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต่อไป สำหรับ 161 ตู้คอนเทนเนอร์ที่ตรวจพบว่าเป็นหมูเถื่อนก่อนหน้านี้ ได้ดำเนินการทำลายตามกระบวนการจนหมดสิ้นแล้ว พร้อมทั้งมีหลักฐานการทำลายทุกตู้ สามารถตรวจสอบได้ และเตรียมแถลงผลการดำเนินงานในเร็ว ๆ นี้...
’รมช.อนุชา‘ ดันอาชีพปศุสัตว์ สร้างเงินบาทแรกของแผ่นดิน ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ความร่ำรวย
’รมช.อนุชา‘ ดันอาชีพปศุสัตว์ สร้างเงินบาทแรกของแผ่นดิน ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ความร่ำรวยวันนี้ (6 ธ.ค.66) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสีสันตำนาน 160 ปี เที่ยวเมืองตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธ.ค. 66 และเปิดงานเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธ.ค. 66 พร้อมมอบรางวัลประกวดวัว-ควายสวยงาม ณ สวนสาธารณะหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี...
‘รมช.อนุชา’ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ 17.5 ล้าน ลบ.ม. แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวตระการพืชผล จ.อุบลฯ
‘รมช.อนุชา’ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ 17.5 ล้าน ลบ.ม. แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวตระการพืชผล จ.อุบลฯ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โอกาสนี้ นายอนุชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชน เป็นแหล่งประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...