อีเมลEmail
รหัสผ่านPassword
----- หรือเข้าสู่ระบบด้วยor login with -----
หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน กรุณาคลิกIf you haven't received an verification email, please click
ส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้งRe-send comfirmation email.
หากท่านจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาคลิกIf you forgot your password, please click ฉันลืมรหัสผ่านForgot password  
1. สวก. รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” 2. กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” 3. ก.เกษตรฯ kick off โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย
งานวิจัย/องค์ความรู้ และนักวิจัยResearch / Khowledge ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 12 มิ.ย. 2567 00:23:14
กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจInteresting categories
สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานResearch statistic (by organization)
Loading...
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปีResearch statistic (by year of publish)
Loading...
คลิปวิดีโอVideo clips
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องมันสำปะหลัง ตอนโรคใบไหม้
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องมันสำปะหลัง ตอนโรคใบไหม้
งานวิจัย Website TARR คลังข้อมูล ขุมทรัพย์งานวิจัยการเกษตร
TARR ย่อมาจาก THAILAND AGRICULTURAL RESEARCH REPOSITORY ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ เป็นโครงการที่มุ่งสู่การพัฒนาระบบส่วนกลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ สวก. เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บข้อมูล การดำเนินการ เริ่มจากการสำรวจความต้องการว่าถ้าสามารถรวบรวมงานวิจัยด้านการเกษตรของทั้งประเทศ ซึ่งตอนนี้เรามองไว้ 4 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก คือ นักวิจัย เพื่อที่จะได้เห็นคลังข้อมูลของการวิจัยด้านการเกษตร แล้วสามารถนำเอาไปคิดต่อยอดงานวิจัยได้ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารงานวิจัยทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าประเทศไทยลงทุนกับการวิจัยด้านการเกษตรไปอย่างไรบ้าง กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มที่ 4 ผู้ประกอบการ ซึ่งเกษตรกรจะได้นำงานวิจัยของนักวิจัยนำไปพัฒนาในเรื่องของการเกษตร ตั้งแต่เป้าหมายตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
เทคนิคการจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
เทคนิคการจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
วิธีการใช้งาน TARR เข้าใจได้ภายใน 3 นาที
ระบบ TARR มีการให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การสืบค้น 2. เว็บบอร์ดและ 3. Visualization
เชิญชวนร่วมใช้งานระบบ TARR
เชิญชวนร่วมใช้งานระบบ TARR
แผนภูมิVisualization ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 12 มิ.ย. 2567 00:23:14
ข่าวสารNEWS