อีเมลEmail
รหัสผ่านPassword
----- หรือเข้าสู่ระบบด้วยor login with -----
หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน กรุณาคลิกIf you haven't received an verification email, please click
ส่งอีเมลยืนยันตัวตนอีกครั้งRe-send comfirmation email.
หากท่านจำรหัสผ่านไม่ได้ กรุณาคลิกIf you forgot your password, please click ฉันลืมรหัสผ่านForgot password  
1. สวก. รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” 2. กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” 3. ก.เกษตรฯ kick off โครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย
งานวิจัย/องค์ความรู้ และนักวิจัยResearch / Khowledge ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 8 มิ.ย. 2566 00:01:10
กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจInteresting categories
สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานResearch statistic (by organization)
Loading...
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปีResearch statistic (by year of publish)
Loading...
คลิปวิดีโอVideo clips
อ้อย หยุดเผาใบ ให้ประโยชน์ดิน
มะระขี้นก คุมเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด
"ฟ้าทะลายโจร" สมุนไพรหลากหลายคุณประโยชน์
วิธีการใช้งาน TARR เข้าใจได้ภายใน 3 นาที
ระบบ TARR มีการให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การสืบค้น 2. เว็บบอร์ดและ 3. Visualization
กล้วยเตี้ย สู้วาตภัย
แผนภูมิVisualization ประมวลผลเมื่อวันที่Process Date 8 มิ.ย. 2566 00:01:10
ข่าวสารNEWS
“รมว.เกษตรฯ” เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566
“รมว.เกษตรฯ” เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 ชูแนวคิด “Her Land, Her Rights. บทบาท สิทธิสตรีในการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม”ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 (Desertification and Drought Day 2023) ภายใต้แนวคิด “Her Land, Her Rights.บทบาท สิทธิสตรีกับการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม” โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification: UNCCD) ตลอดจนกลุ่มสตรี เกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา...
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง จัดยิ่งใหญ่ “Fisherman Shop Festival” บุกตลาด อ.ต.ก. เชิญช้อป ชิม ชม สินค้า “ประมงธงเขียว” ตั้งแต่ 25 - 27 พฤษภาคม นี้
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง จัดยิ่งใหญ่ “Fisherman Shop Festival” บุกตลาด อ.ต.ก. เชิญช้อป ชิม ชม สินค้า “ประมงธงเขียว” ตั้งแต่ 25 - 27 พฤษภาคม นี้ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “Fisherman Shop Festival” โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ โซนสันทนาการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้จัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop เพื่อสนองนโยบายการตลาดนำการผลิต มุ่งหวังช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรในการกระจายสินค้าประมงคุณภาพสู่ผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันขยายสาขาไปแล้วกว่า 121 สาขา ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับรองตราสัญลักษณ์“ประมงธงเขียว”ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวประมงทั่วประเทศมากถึง 84 ล้านบาท รวมถึงการกระจายรายได้สู่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม”...
กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมเป็นอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทย
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน บุคคลดีเด่น และหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน และพบปะเกษตรกร หมอดินอาสา ที่มาร่วมจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ...