สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาชนิดพันธุ์และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยเชิงพาณิชย์
อรุณี รอดลอย, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, อรุณี รอดลอย, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดพันธุ์และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Species, Breeding and Culture System Development of Thai Ornamental Fish for Commercial
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามรายใหญ่รายหนึ่งของโลก ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยที่ส่งออกเป็นมูลค่าอันดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2548 และอันดับ 2 ในปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547 คือ ปลากัด Betta splendens (สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ, 2549) ปลากัดที่ผลิตส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง คือปลากัดไทยหรือปลากัดจีน Betta splendens ซึ่งเป็นปลาที่ผลิตจากฟาร์มและมีการปรับปรุงพันธุ์ต่อเนื่องกันมาหลายปีจนได้ลักษณะปลากัดจีนที่สวยงามและแปลกใหม่ เช่น ลักษณะหางมงกุฎ หางแบบ Haft moon หางสองแฉก และแบบที่มีสีสันต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ในแหล่งน้ำธรรมชาติหลาย ๆ แห่งของไทย ยังมีสายพันธุ์ปลากัดที่ยังมีศักยภาพในการนำมาเพาะเลี้ยงให้ได้ผลผลิตตามตลาดต้องการ เช่น Betta imbellis (กัดป่าภาคใต้) Betta smaragdina (กัดอีสาน) Betta pugnax (กัดหัวโม่ง) Betta simplex (กัดกระบี่) Betta prima (กัดหัวโม่งตะวันออก) Betta pi (กัดน้ำแดง) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติ ปัจจุบันตลาดปลาสวยงามยังต้องการพันธุ์ปลาที่แปลกใหม่ มีความหลากหลายของชนิดปลามากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงาม ดังนั้นการศึกษาวิจัยวิธีการเพาะเลี้ยงปลากัดพื้นเมืองของไทย รวมทั้งการผลิตปลากัดสายพันธุ์ที่มีมูลค่าการส่งออกเชิงพาณิชย์ ให้มีคุณภาพ จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาของไทย และทดแทนการเก็บรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-04-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาชนิดพันธุ์และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยเชิงพาณิชย์
กรมประมง
30 เมษายน 2555
กรมประมง
การศึกษาชีววิทยา ชนิดพันธุ์ และการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลากัดเชิงพาณิชย์ โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปูม้าในบ่อดินแบบครบวงจร โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบ ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์ การบำบัดน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงามโดยใช้พรรณไม้น้ำชายน้ำ การบำบัดน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงามโดยใช้พรรณไม้น้ำลอยน้ำ การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ การพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวความหนาแน่นสูงในระบบน้ำหมุนเวียนเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยการบำบัดน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงามโดยใช้พรรณไม้น้ำใต้น้ำ พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก