สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการประเมินผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยใช้บาลานซ์ สคอร์การ์ด
ณัฎศรินทร์ หอเจริญ, วีนัส ฤาชัย, พิชิต ธานี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการประเมินผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยใช้บาลานซ์ สคอร์การ์ด
ชื่อเรื่อง (EN): An Emirical Analysis of the Practices and performance Evaluations of Dried Longan Insustry in Lamphun and Chinag Mai Provinces Using the Balanced Scorecard
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
คำสำคัญ: บาลานซ์ สคอร์การ์ด อุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการประเมินผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยใช้บาลานซ์ สคอร์การ์ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548
เอกสารแนบ 1
การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดลำพูน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus และสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพความชื้นสูง สภาพการผลิตและการตลาดลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทย การประเมินผลกิจกรรมประมงโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยีการทำลำไยอบแห้งทั้งเปลือกของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2545 ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ปี 2550 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ต้นทุนการดำเนินงานตลาดกลางยางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก