สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซนต์การฟักออกไข่ไหม
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซนต์การฟักออกไข่ไหม
ชื่อเรื่อง (EN): Experiment on the Relation Between the Hatchability and the Length of Cold Stored Duration in the Artificially Hinernated
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การเก็บไข่ไหมแบบ Hibernated นั้น จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการเก็บไข่ไหมไว้ในห้อง 25 °ซ. นานเกิน 25 วัน แล้วเก็บห้อง 5 °ซ. นานเกิน 180 วัน แล้วเปอร์เซนต์การฟักออกไข่ไหมจะมีแนวโน้มต่ำลง ฉะนั้นการเก็บไข่ไหมแบบนี้ ควรที่จะเก็บในห้อง 25 °ซ. ไม่เกิน 25 วัน และเก็บที่ 5 °ซ. ก็ไม่ควรเกิน 180 วัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2522
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2523
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2523-15.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซนต์การฟักออกไข่ไหม
กรมหม่อนไหม
2523
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการเก็บไข่ไหมพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่เสร็จกับจำนวนวันที่เก็บไข่ไหมในตู้เย็นซึ่งทำให้เปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมสูงสุด การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมบรรจุกล่องชนิด Sokushin โดยใช้อุณหภูมิและเวลาที่จุ่มกรดเกลือต่างกัน ผลการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นก่อนฟักเทียมแบบฟักทันที การทดลองหาระยะเวลาหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่ จนถึงฟักเทียมแบบฟักทันทีที่ทำให้ไข่ไหมมีเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัวสูง การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม การทดลองทำไข่ไหมแบบบรรจุกล่อง การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก