สืบค้นงานวิจัย
วิจัยและพัฒนาการใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบในปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจและปลาสวยงามบางชนิดเพื่อการขนส่งระยะไกล
เกรียงไกร สีตะพันธุ์ - มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อเรื่อง: วิจัยและพัฒนาการใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบในปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจและปลาสวยงามบางชนิดเพื่อการขนส่งระยะไกล
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development the Use ofClove Oil as an Anesthetic in Several Commercially Important Freshwater Fish and Ornamental Fish for the Long Distance Transportation
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกรียงไกร สีตะพันธุ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นาวิน มหาวงศ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำมันกานพลูที่สามารถชักนำ ให้ปลาแต่ละชนิดมีอาการสลบในระดับที่ 2 ภายในเวลา 8 ชั่วโมง โดยใช้ความเข้มข้น 9 ระดับ ได้แก่ 18. 20. 22 24. 26, 28, 30, 32 และ 34 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อนำมาทักฟื้นสลบแล้วทำให้ อัตรารอดที่สูงที่สุด เพื่อให้เหมาะสมต่อการขนส่ง พบว่าในปลาแต่ละชนิดมีระดับความเข้มข้นที่ สามารถชักนำให้สลบแตกต่างกัน ดังนี้ ปลาก้อ (6.28 - 0.60 เซนติเมตร) มีระดับความเข้มข้นที่ เหมาะสม คือ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาหางนกยูง (2.87 0.56 เซนติเมตร) ปลาสอด (4.27 + 0.39 เซนติเมตร) และปลาเทวดา (4.79 + 0.32 เซนติเมตร มีระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาทองเล็ก (4.48 0.45 เซนติเมตร) และปลาเทพา (7.53 + 1.49 เซนติเมตร) มี ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาคุก (24.13 + 1.02 เซนติเมตร) ปลาบึก เล็ก (19.62 2.21 เซนติเมตร) ปลาออสกา (5.71 + 0.25 เซนติมตร) ปลาซิวใบไผ่ (5.70 + 0.59 เซนติเมตร) และปลาทอง (9.24 : 0.76 เซนติเมตร มีระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ 28 มิลลิกรัม ต่อลิตร ปลากระดี่นางฟ้ (8.20 + 0.86 เซนติเมตร) ปลาตะเพียนทอง (14.18 1.24 เซนติเมตร) และ ปลาคาร์ฟ (11.38 : 1.57 เซนติมตร) มีระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ปลานิลขนาดใหญ่ (25.48 1.24 เซนติเมตร) มีระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ 34 มิลลิกรัมต่อ ลิตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
วิจัยและพัฒนาการใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบในปลาน้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจและปลาสวยงามบางชนิดเพื่อการขนส่งระยะไกล
มหาวิทยาลัยพะเยา
30 กันยายน 2552
การปรับปรุงคุณภาพของกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลท้อสดเพื่อการขนส่ง การศึกษาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำมันกานพลูในการสลบปลาการ์ตูนส้มขาวและผลกระทบที่มีต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาน้ำจืดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาความแรงสัญญาณสำหรับเป้าหมาย (Target strength) ของพันธุ์ปลาน้ำจืดบางชนิดและกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย (ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น การศึกษาความแรงสัญญาณสำหรับเป้าหมาย (Target strength) ของพันธุ์ปลาน้ำจ การบรรจุและขนส่งปลาหางไหม้เพื่อการส่งออก ผลของวิตามินอีต่อการพัฒนาการของไข่และการเจริญเติบโตของปลาก้างพระร่วง สมุนไพรไทยที่ใช้ระหว่างการบรรจุและขนส่งปลาสวยงามเพื่อการส่งออก การใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ คัพภะและพัฒนาการของลูกปลาตะพาก การศึกษาความสมบูรณ์เพศของปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในหนองเบน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก