สืบค้นงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บในลักษณะข้าวกล้องและข้าวสาร
งามชื่น คงเสรี - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บในลักษณะข้าวกล้องและข้าวสาร
ชื่อเรื่อง (EN): Changes in Grain Quality of Stored Brown and Milled Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: งามชื่น คงเสรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ngamcheun Kongseree
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเมล็ดข้าวสารของพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 เมื่อเก็บรักษาในรูปของข้าวกล้องและข้าวสารในกระสอบปอ โอ่งเคลือบ ถุงพลาสติก และถุงพลาสติกสูญญากาศ ปรากฎว่าถุงพลาสติกสูญญากาศสามารถใช้เก็บข้าวสารได้ดีที่สุด ในระหว่างการเก็บรักษา เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการหุงต้มและรับประทาน ตลอดจนคุณสมบัติของแป้ง การเกิดกลิ่นสาปในข้าวสุกอาจเกิดจากการมีกรดไขมันเพิ่มขึ้น หรือผลการทำลายของแมลง
บทคัดย่อ (EN): Changes in the cooking and eating quality, and some physiochemical characteristics of stored brown and milled rice were monitored monthly over a 12 month period using different storage tochniques. Using the variety Khao Tah Haeng 17 storage containers compared were jute bags, ceramic jars, plastic bags and vacuum sealed plastic bags; all were kept under warehouse conditions. Storage of both brown and milled rice in vacuum sealed plastic bags was the most satisfactory storage technique; the us eof ceramic jars was the least satisfactory. Brown rice stored in the ceramic jars was weverely damaged by insects and developed an off-aroma on cooking after seven months storage. A deterioration in the aroma of cooked rice was also detected from brown rice stored in plastic bags and milled rice stored in jute bags; on cooking the rice also developed a darker colour. With prolonged storage, fat acidity increased in both the brown and milled rice; this was thought to be responsible for the off-aroma. The effect of milling was generally to reduce the level of the removal of the removal of the acidic fat from teh grain surface during milling. Prolonged storage tended to decrease the tenderness, stickiness and glossiness of teh cooked rice. Other changes detected with storage time included a decrease in total solids suspended in water used for cooking and an increases in the volume expansion and water absorption during cooking; however, there was no apparent change in teh elongation ratio of the grain. Gel consistency of teh grain became harder with age. Changes in amylose and protein contents, and alkali spreading value were negligible.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บในลักษณะข้าวกล้องและข้าวสาร
กรมวิชาการเกษตร
2528
เอกสารแนบ 1
การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว การตกค้างของสารฟอสฟีนในการรมกำจัดแมลงในข้าวกล้องและข้าวสาร อัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1 การศึกษาวิธีกำจัดแมลงในข้าวกล้องและข้าวสารโดยใช้รังสีอินฟราเรด ความชื้นข้าวเปลือกระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการสีและคุณภาพข้าวสารเมื่อเก็บรักษา การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการเก็บรักษาข้าวสาร คุณภาพข้าวปทุมธานี 1 เมื่อเก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้อง ผลกระทบจากการฆ่ามอดด้วยเครื่องให้ความร้อนปบบไดอิเล็กตริกร่วมกับกระบวนการผลิตข้าวสารต่อคุณภาพและสารหอมของข้าวหอมมะลิ ผลของการใช้รังสีแกมมาต่อคุณภาพของข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก