สืบค้นงานวิจัย
การประเมินผลผลิตถั่วฝักยาว 40 สายพันธุ์
อภิญดา ก่านหงษ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลผลิตถั่วฝักยาว 40 สายพันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): Yield trial of 40 yard long bean lines
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อภิญดา ก่านหงษ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Apinda Kanhong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ปราโมทย์ พรสุริยา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Pramote Pornsuriya
คำสำคัญ: การเปรียบเทียบสายพันธุ์
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P621.pdf&id=1361&keeptrack=9
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินผลผลิตถั่วฝักยาว 40 สายพันธุ์
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน ศักยภาพการผลิตถั่วฝักยาวภายใต้ระบบเคมีและระบบอินทรีย์ในภาคใต้ของประเทศไทย การปลูกประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยาวพื้นบ้าน การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) การประเมินผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดสายพันธุ์จาก AVRDC การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ในเขตพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา การประเมินประชากรและผลผลิตของแหล่งหญ้าทะเลใน 4 พื้นที่ต่างกันของจังหวัดตรัง เสถียรภาพของพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันต่อการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน การปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ มข.25 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก