สืบค้นงานวิจัย
การใช้ทรีฮาโลสเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็งเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วราห์ เทพาหุดี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การใช้ทรีฮาโลสเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็งเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Using of Trehalose for Increasing Efficiency in Preservation of Frozen Natural Feed for Aquaculture
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วราห์ เทพาหุดี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เรืองวิชญ์ Ruangvit
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาการใช้ทรีฮาโลสเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็ง ได้แก่ ไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมีย เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาระดับความเข้นข้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็งโดยแบ่งระดับความเข้มข้นของสารละลายทรีฮาโลสออกเป็น 5 ระดับ คือ 0, 5,10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่าระดับความเข้นข้นทรีฮาโลสที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็ง คือ 10, 15 และ15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็ง โดยใช้ระดับความเข้มข้นของทรีฮาโลสที่ได้จากการทดลองที่ 1 พบว่า ไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็งที่แช่ทรีฮาโลสสามารถเก็บได้นานกว่า 28 วันโดยมีรูปร่างเสียสภาพไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์และมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกับ ไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็ง ที่ไม่ผ่านการแช่ทรีฮาโลส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) และต้นทุนเนื่องจากการใช้ทรีฮาโลสเพิ่มขึ้นเพียง 4.17 บาทเท่านั้นศึกษาการใช้ทรีฮาโลสเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็ง ได้แก่ ไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมีย เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาระดับความเข้นข้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็งโดยแบ่งระดับความเข้มข้นของสารละลายทรีฮาโลสออกเป็น 5 ระดับ คือ 0, 5,10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่าระดับความเข้นข้นทรีฮาโลสที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็ง คือ 10, 15 และ15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็ง โดยใช้ระดับความเข้มข้นของทรีฮาโลสที่ได้จากการทดลองที่ 1 พบว่า ไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็งที่แช่ทรีฮาโลสสามารถเก็บได้นานกว่า 28 วันโดยมีรูปร่างเสียสภาพไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์และมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกับ ไรแดง หนอนแดง และอาร์ทีเมียแช่แข็ง ที่ไม่ผ่านการแช่ทรีฮาโลส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) และต้นทุนเนื่องจากการใช้ทรีฮาโลสเพิ่มขึ้นเพียง 4.17 บาทเท่านั้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ทรีฮาโลสเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็งเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553
ประสิทธิภาพน้ำเชื้อและอัตราส่วนที่เหมาะสมของสเปิร์มและไข่ในการเพาะผสมเทียมปลาบึกโดยใช้น้ำเชื้อที่ผ่านการเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง การประยุกต์ใช้สมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่แข็ง ปริมาณไลโคปีนในเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าว ระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่แข็ง การใช้น้ำดีเกลือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาร์ทีเมียแช่แข็ง การพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคของไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับยืดอายุการการเก็บรักษาผลลองกองในห้องเย็น นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์ การใช้ปีบและขี้ผึ้งในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้สมุนไพรควบคุมแมลงในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด การใช้ปูนเผาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง การศึกษาวิธีการเก็บรักษาหอมน้ำโดยวิธีแช่แข็ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก