สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์โคนม TMZ ในระดับเกษตรกร
กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์โคนม TMZ ในระดับเกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): Farmers' Attitude towards The On-farm Trials and Genetic Dissemination by Open Nucleus Breeding Scheme of TMZ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Krongkaew Borisutsawat
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: จินตนา วงศ์นากนากร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Chintana Vongnagnagorn
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์โคนม TMZ ในระดับเกษตรกร
กรมปศุสัตว์
2548
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร เทคนิคการเลี้ยงโคนมทดแทน โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อินทผลัม การทดสอบการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง(อายุ6-18เดือน)ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครสวรรค์ ทดสอบพันธุ์ไหมลูกผสมต่างประเทศพันธุ์ใหม่ในภาคเกษตรกร การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นในพื้นที่แปลงเกษตรกร และสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธุ์ของนักวิจัยและเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การคัดเลือก ทดสอบ และส่งมอบพันธุ์กล้วยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์นานาชาติสู่เกษตรกรไทย การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก