สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดง
ติณกร ภูวดิน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดง
ชื่อเรื่อง (EN): THE DESIGN AND DEVELOPMENT AN ONION GROW MACHINE
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ติณกร ภูวดิน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันมีการปลูกหอมแดงมากมายตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย การปลูกยังคงใช้แรงงานคนในการปลูกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการลงทุนที่สูงมากในการลงทุนแต่ละครั้ง การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดงจึงเข้ามามีบทบาทในการทำงานครั้งนี้ การดำเนินโครงการโดยการวางแผนในการดำเนินโครงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบและเขียนแบบเครื่องปลูกหอมแดง จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ดำเนินการสร้าง ทดสอบและแก้ไข ทดลองและเก็บข้อมูล ประเมินผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง ผลการทดลองได้ผลดังนี้ จำนวนการปลูกที่ลงในหลุม 51 หลุม อีก 9 หลุม ไม่มีหัวหอมลงในหลุม จากทั้งหมด 60 หลุม คิดเป็นประสิทธิภาพการทำงาน 85 %
บทคัดย่อ (EN): The shallot growing currently have many areas in Thailand. The growing plants need to labor intensive which in high cost in each investments. The design and development the shallot manufacturing in this research. The planning of this project was the preliminary study included design and drawing a growing shallot, materials purchasing and equipments, testing and editing, experiments and collecting data, evaluation and conclusion trials. The result experiments the following of the growing number in holes to 51 holes and no onion to 9 holes from at all of holes 60 holes . That could be represent performance to 85%.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30 กันยายน 2551
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหอมแดง การพัฒนาหอมแดงเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สปา การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา โครงการวิจัยการจำแนกพันธุ์หอมแดงและหอมแดงลูกผสม อิทธิพลของหอมแดงที่มีต่อการไหลของน้ำยางพารา ทดสอบสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพิ่มศักยภาพการผลิตของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก(ข้าว หอมแดง และพริก) ในพื้นที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดศรีสะเกษ การใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตหอมแดงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย การทดสอบปุ๋ยกับหอมแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวแบบโรยเป็นแถว การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปรับสภาพดินกรดที่ใช้ปลูกหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก