สืบค้นงานวิจัย
การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ
วรวรรณ พันพิพัฒน์ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรวรรณ พันพิพัฒน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ
การยางแห่งประเทศไทย
2551
กลุ่มวิจัยยางพารา การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี สารรักษาเนื้อไม้จากอนุพันธ์ polymerized tannin resin boric acid เพื่อป้องกันไม้ยางพาราจากเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนผิวหน้าของไม้ยางพารา องค์ประกอบหลักทางเคมีของน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา การประยุกต์ใช้สารเคลียบเชลแล็กผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราในวัสดุไส้ไม้ปอกยางพาราสำหรับอาคารไม้ซุง การใช้ไคโตซานเป็นสารยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางพารา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก