สืบค้นงานวิจัย
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของพ่อสุกรพันธุ์แท้และลูกผสม
อภิชัย เมฆบังวัน - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของพ่อสุกรพันธุ์แท้และลูกผสม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อภิชัย เมฆบังวัน
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-36-022
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2536
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของพ่อสุกรพันธุ์แท้และลูกผสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2536
ชนิดของอาหารต่อการสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่แก้มฟ้า (Valenciennea strigata, Broussonet 1782) การปรับปรุงพันธุ์เอื้องแซะหอมพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมเอื้องแซะหอม สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของมะพร้าว พันธุ์สวีลูกผสม 1 (ปีที่ 1) ผลของสารสกัดกวาวเครือขาวที่มีต่อการสืบพันธุ์ของแมลงวันบ้าน อิทธิผลของสายพันธุ์และอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในสุกรพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เปรียบเทียบคุณลักษณะพันธุ์ไหมลูกผสมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnustonggol (Bleeker,1851)) ในอ่าวไทย พ.ศ.2555 การใช้ลักษณะการผสมตัวเองไม่ติดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ลูกผสมชั่วที่ 1 ของผักกาดขาวปลี กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์เชิงบูรณาการในกระบือของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก