สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนา GLIFT kit เพื่อการตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าว
วิชชุดา รัตนากาญจน์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา GLIFT kit เพื่อการตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): GLIFT kit developing for rice ragged stunt detection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิชชุดา รัตนากาญจน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Witchuda Rattanakarn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การนำเทคนิค Gold labeled IgG flow test (GLIFT) มาพัฒนาและปรับใช้เป็นชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าว (RRSV) ที่สามารถตรวจสอบได้แม่นยำ ใช้ง่าย สะดวกและอ่านผลได้รวดเร็ว โดยอาศัยหลักการทางเซรุ่มวิทยา (serology) และ lateral flow technique บนแผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน (Nitrocellulose membrane ; NCM) ทำการเตรียมและทดสอบคุณภาพ IgG ของไวรัสใบหงิก โดยการตรวจสอบด้วยวิธี Dot immunobinding assay (DIBA) เตรียม Gold conjugated IgG โดยนำอนุภาคทอง (colloidal gold) มาเชื่อมต่อ (conjugate) กับ IgG ของ RRSV และเตรียม conjugated release pad (CRP) โดยใช้ปริมาณ 100-120 ไมโครลิตร/15 – 18 เซนติเมตร (6.6 ไมโครลิตร/เซนติเมตร) ทำเส้น control line ด้วย GAR (Goat anti rabbit เข้มข้นอัตรา 1:3) และ test line ด้วย IgG ของ RRSV ปริมาณ 40 ไมโครลิตร/2.5 X 18 เซนติเมตร ( 2.2 ไมโครลิตร/เซนติเมตร) บนแผ่น NCM (วัสดุเป็น S&S – AE 99, ขนาด 8 ไมโครเมตร) เมื่อประกอบเป็นชุดตรวจสอบแล้ว ทำการทดสอบกับน้ำคั้นใบข้าวจากต้นข้าวที่เป็นโรค พบว่า ชุดตรวจสอบ GLIFT kit ที่ได้พัฒนาปรับใช้ครั้งนี้ สามารถตรวจสอบไวรัสใบหงิกจากใบข้าวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่มีเชื้อไวรัสใบหงิกในตัวได้ที่ความเข้มข้น 1 : 10 โดยสามารถทราบผลได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว คือ เส้น control line และ test line ปรากฏสี ในเวลาประมาณ 5 นาที
บทคัดย่อ (EN): Gold labeled IgG flow test (GLIFT) was developed to be test kit for rice ragged stunt virus detection. The excellent properties are accuracy, convenient and rapid detection for diagnostic, varietal screening in breeding program, forecasting and early warning of rice ragged stunt virus epidemic. GLIFT was developed by using the principle of serology and lateral flow test technique on nitrocellulose membrane (NCM). The IgG of RRSV antiserum was purified and tested by Dot immunobinding assay (DIBA) for producing GLIFT kit. Gold conjugated IgG was prepared by conjugate IgG with colloidal gold and 100-120 µl/15 – 18 cm (6.6 µl/cm) of gold conjugated IgG were used to line for preparing conjugated release pad (CRP). Control line and test line were made on NCM (S&S – AE 99) with 40 µl /2.5 X 18 cm ( 2.2 µl/ cm) of Goat anti rabbit (GAR) and IgG. GLIFT kits were tested with sap of RRSV infected rice leaves and viruliferous brown planthoppers. The result showed that control line and test line were showed color with in 5 minute.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329652
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนา GLIFT kit เพื่อการตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าว
กรมการข้าว
2553
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวด้วย immunochromatographic assay แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร GLIFT Kit เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Potato Virus Y ในมันฝรั่ง การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยไวรัสใบหงิกและไวรัสเขียวเตี้ยของข้าว พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว การผลิตแอนติเซรัมสำหรับตรวจสอบไวรัสโรคใบหงิกของข้าว การผลิตและประยุกต์ใช้ชุดตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคไวรัสข้าวและสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก