สืบค้นงานวิจัย
Physiologic Races ของเชื้อรา Hemileia uastatrix B. & Br
อาภรณ์ ธรรมเขต - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: Physiologic Races ของเชื้อรา Hemileia uastatrix B. & Br
ชื่อเรื่อง (EN): Physiologic Races of Hemileia uastatrix B.& Br
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาภรณ์ ธรรมเขต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arporn Tummakate
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ในการศึกษาการสืบทอดความต้านทานของพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ต่อเชื้อรา Hemileia vastatrix ในประเทศอินเดีย พบว่ามีองค์ประกอบ 2 ชนิดที่ทำให้เกิดความต้านทานในการแฟต่อเชื้อราชนิดนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยโรคราสนิมของกาแฟ (CIFC) ที่ประเทศโปรตุเกส ที่ศูนย์นี้ได้วิจัยและแยกพันธุ์กาแฟจากที่ต่าง ๆ ออกเป็น 24 กลุ่ม เพื่อใช้แยก race ของเชื้อรา H. vastatrix ออกเป็น 30 race จากการศึกาาตัวอย่างโรคราสนิม 938 ตัวอย่างของ 37 ประเทศ พบ race II 58.2% race I 14.4% race III 8 ประเทศ race III 14 ประเทศ และ race XV 8 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2521 - 2522 ได้มีการส่งตัวอย่างโรคราสนิมที่รวบรวมได้ในประเทศไทยไปให้ CIFC ตรวจสอบ race พบว่าเป็น race II เกือบทั้งหมด มี race III เพียงตัวอย่างเดียว
บทคัดย่อ (EN): The genetic study of resistance to Hemileia vastatrix B. & Br. in Coffea spp. was first attempted in India where two factors were reported as being responsible for resistance of some local selections to the more prevalent races. An International Center fo rtesting for resistance to coffee rust varieties was subsequently established in Portugal and is known as the Centro de Investigacao das Ferrugens de Cafeeior (CIFC). At this Center, 24 physiological groups of coffee were used for identifying 30 races of H. vastatrix. The rust races identified in 938 rust isolates from 37 countries were : race II in 58.2 percent, race I in 14.4 percent, race III in 8.9 percent, and race XV in 3.6 percent. All other races were recorde only in trace amounts. The distribution of the races in the 37 countries follows the same pattern; with race II present in 34 of the countries surveyed, race I in 18, race III in 14, and race XV in 8. In 1978 - 79, 26 rust samples from several coffee growing areas of Thailand were sent to CIFC for race identification. One sample was established as race III and the remainder were all race. II.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
Physiologic Races ของเชื้อรา Hemileia uastatrix B. & Br
กรมวิชาการเกษตร
2529
เอกสารแนบ 1
ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี เชื้อราในกะปิ ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากมะเขือเทศ ส้ม และยางพารา ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อรา Prochloraz, Propiconazole + Difenoconazole และเชื้อแอกติโนไมซีสต์ ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าว การควบคุมเชื้อรา Macrophomina Phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยการคลุกเมล็ดด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ ศึกษาการแยกเชื้อจำแนกชนิดเชื้อราPhytophthora spp. และการทดสอบเชื้อต่อการเกิดโรครากเน่าของหม่อน การป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นอบแห้ง (Air Dried Sheet, ADS) โดยใช้สารต้านเชื้อราประสิทธิภาพสูงจากเชื้อแอคติโนมัยสิท การป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นอบแห้ง (Air Dried Sheet; ADS) โดยใช้สารต้านเชื้อราประสิทธิภาพสูงจากเชื้อแอคติโนมัยสิท การควบคุมเชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวด้วยสารฆ่าเชื้อราคลุกเมล็ด 2554A17002253 ศึกษาความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราไฟท๊อฟธอร่าในสภาพสวนส้มที่มีการจัดการสวน 3 รูปแบบ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก