สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย
ชื่อเรื่อง (EN): Analysis of Relationship between Environmental Condition and Squid Resource
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาภายใต้โครงการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย ในรอบ 2 ปีนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในสถานีศึกษา 14 สถานีตามช่วงฤดูกาลในพื้นปากแม่น้ำและเขตทะเลของอำเภอปราณบุรีและอำเภอสามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผู้ผลิตขั้นต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจนถึงสูงในบางสถานี โดยเฉพาะ บริเวณใกล้ฝั่งและลำคลองที่ไหลลงอ่าว ส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพดินพื้นท้องน้ำสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่นี้มี ความอุดมสมบูรณ์ด้านอินทรีย์สารสูง อย่างไรก็ตาม พบการสะสมของซัลไฟด์รวมในบางพื้นที่ (บริเวณหน้า เกาะสัตกูด เกาะโครำ และอ่าวบางปู และการเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนียมในมวลน้ำ ซึ่งเป็นระดับที่ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหมึกได้ ผลการศึกษาสำคัญที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และพฤติกรรมของ หมึก คือ การพบว่าระดับอุณหภูมิและความเค็มของน้ำแนวใกล้ฝั่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่มี แพรกน้ำเค็มและพื้นที่เขตตื้นแนวใกล้ฝั่ง ลักษณะดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการที่ในช่วงปีที่ศึกษามีมวลน้ำจืด ไหลลงมาน้อยผิดปกติ ซึ่งภาพรวมจากทั้งอิทธิพลของระบบธรรมชาติและจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ของมนุษย์น่าจะมีบทบาทต่อพฤติกรรม ความเป็นอยู่ การเจริญเติบโต รวมทั้งขนาดของประชากรหมึกที่อาศัย อยู่ตามเขตพื้นที่จำเพาะต่ง ๆ และสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการแปรผันของปัจจัยจำเพาะทางชีววิทยาของ ประชากรตามเวลาหรือฤดูกาลที่แตกต่างกันได้ บทคัดย่อ(En) :
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หมึกกล้วย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558
การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii (d’Orbigny, 1835) และ P. chinensis (Gray, 1849) บริเวณอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทย สถานภาพการระบาดของโรคปะการังอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในแนวปะการังเขตน้ำตื้นบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย การจำแนกกลุ่มของประชากรหมึกกล้วยชนิด Uroteuthis duvaucelii ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์รูปร่างของ Statolith และการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกล้วยเศรษฐกิจบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกระดอง ชนิด Sepia aculeta และ Sepia recurvirosta ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทย สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก