สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาค้อลายดวง
ณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกุล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาค้อลายดวง
ชื่อเรื่อง (EN): Study on breeding and nursing of Schistura spilota Fowler,1934
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): natchapat sasichokwatcharasakul
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาค้อลายดวง ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยรวบรวมปลาค้อลายดวงจากธรรมชาติที่มีคสามสมบูรณ์เพศ ในในแม่น้ำเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกปลาเพศผู้ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีความยาวเฉลี่ย 9.15?0.64 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 6.95?0.59 กรัม ปลาเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 8.58?0.91 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 7.81?0.60 กรัม มาเพาะพันธุ์โดยฉีดกระตุ้นด้วยน้ำเกลือ 0.7 % ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate) ในอัตราความเข้มข้น 5, 10 และ 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) ในอัตรา5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า การฉีดกระตุ้นด้วยน้ำเกลือ 0.7 % และการเพาะพันธุ์โดยฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ไม่สามารถทำให้แม่ปลาวางไข่ได้
บทคัดย่อ (EN): Study on breeding and nursing of loach, Schistura spilota (Fowler, 1934) was conducted at Chaingmai Inland Fisheries Research and Development Center from October 2012 to September 2013. loach mature were collected from nature in chaingdao stream, Chaingmai province. In this experimental male broodstock with 9.15?0.64 cm in average length, 6.95?0.59 g in average weight and female broodstock with 8.58?0.91 cm in average length, 7.81?0.60 g in average weight were designed to propagate with 0.7 percentage saline waterbreed without hormone injection, injection withsynthetic hormone (buserelin acetate) at 5, 10 and 15 ?g/kg, together with antidopamine (domperidone) at 5 mg/kg. The results showed that all broodstocks could not spawn.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-04-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาค้อลายดวง
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก