สืบค้นงานวิจัย
การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
วีระวัฒน์ โฮมจุมจัง - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Technology Implementation to Reduce Rice Production Cost
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีระวัฒน์ โฮมจุมจัง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Weerawat Homjumjung
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Yaowarat Sriwaranun
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P058%20Eco_05.pdf&id=1926&keeptrack=10
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดข้าวงอก การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวพื้นที่จังหวัดสระบุรี การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก การจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตนาชลประทาน การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว ในแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิ การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก