สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว
ภคินี อัครเวสสะพงศ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Comparisons of acylated steryl glucosides in pigmentedbrown and pre-germinated brown rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภคินี อัครเวสสะพงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pakinee Akkaravessapong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: กลุ่มสาร Acylated steryl glucosides (ASGs) เป็นสารกลุ่ม unsaponified matters ที่พบในธัญพืช เช่น ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และข้าวกล้อง การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าสาร ASGs ที่พบในข้าวกล้องงอจัดเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและสารช่วยประสิทธิภาพการทำงานของ β-cells ในตับอ่อน โดยช่วยในการทำงานของ insulin like growth factor 1 (IGF-1) และช่วยเพิ่มการผลิต IGF-1 ซึ่งเป็นสารช่วยการทำงานของอินซูลินและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนั้น การบริโภคข้าวกล้องงอก อาจช่วยลดความรุนแรงของอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้ การศึกษานี้ ได้ทำการศึกษาสาร ASGs ในตัวอย่างข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 7 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 ขาวดอกมะลิ 105 กข31 สังข์หยด กข6 เหนียวดำชุมแพ และเหนียวดำหมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางโภชนบำบัดในพันธุ์ข้าว เนื่องจากสาร ASGs มีโครงสร้างประกอบด้วย กลุ่มสาร sterol, free fatty acid และน้ำตาลกลูโคส ผลการศึกษาโดยใช้ Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) พบสารกลุ่ม Free fatty acid 3 ชนิด ได้แก่ palmitic acid, linoleic acid, oleic acid และกลุ่ม Sterol 5 ชนิด ได้แก่ Campesterol, Stigmasterol, β-Sitosterol, Cycloartenol และ 24-Methylene cycloartanol ในตัวอย่างข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และทำการยืนยันมวลโมเลกุลสาร ASGs โดย Liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI/MS) และทำการยืนยันโครงสร้างโมเลกุลสาร ASGs โดย Liquid chromatography mass spectrometry-mass spectrometry (LC-MS/MS) พบว่าสารกลุ่ม ASGs ที่พบในตัวอย่างข้าวมีทั้งสิ้น 5 ชนิด โดยมี 2 ชนิด คือ Stiosteryl -(6’-o-pamityl)-β-D-glucoside และ Campesteryl- (6’-o-pamityl)-β-D-glucoside ที่สามารถพบในข้าวกล้องบางพันธุ์และข้าวกล้องงอกทุกพันธุ์ และมี 3 ชนิด ที่พบเฉพาะในข้าวกล้องงอก คือ Stigmasteryl-(6’-o-palmityl)-β-D-glucoside, β-sitosteryl-(6’-o-linoleoyl)-β-D-glucoside และ Campesteryl-(6’-o-linoleoyl)-β-D-glucoside เมื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณกลุ่มสาร ASGs พบว่าความงอกไม่ส่งผลต่อปริมาณสาร แต่พันธุ์และแหล่งปลูกอาจมีผลต่อปริมาณสารที่พบในตัวอย่างข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก การวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป
บทคัดย่อ (EN): Acylated Steryl Glucosides (ASGs) are unsaponified matters distributed ubiquitously in edible plant sources including brown rice. ASGs in pre-germinated brown rice have reported to improve insulin activity and blood glucose control mechanisms in the diabetic condition through the activation and increasing of insulin like growth factor 1 (IGF-1) production. Alleviating symptoms of both diabetes and pre-diabetes of dietary intake of brown and pre-germinated brown rice has well known. To improve the functional dietary intake of Thai rice, identification of ASGs in seven varieties, namely: Khao Dawk Mali 105, PTT1, RD31, Sangyod, RD6, Niaw Dam Chum Pae and Niaw Dam Maw, brown and pre-germinated were carried out. Firstly, extracted sample of brown and pre-germinated rice were analyzed to search for ASGs using GC-MS to identify the sterol moieties and free fatty acids. As a result, three free fatty acids as palmitic acid, linoleic acid, oleic acid and five sterols as Campesterol, Stigmasterol, β-Sitosterol, Cycloartenol and 24-Methylene cycloartanol were identified. Further confirmation of ASGs compounds and their structures, using LC-ESI-MS and LC-MS-MS was conducted. Two ASGs, i.e. Sitosteryl- (6’-o-palmityl)-β-D-glucoside and Campesteryl- (6’-o-palmityl)-β-D-glucoside corresponding to previously reported were identified in all pre-germinated rice samples and in brown rice varieties from different growing areas. Three new ASGs compounds viz. Stigmasteryl-(6’-o-palmityl)-β-D-glucoside, β-sitosteryl-(6’-o-linoleoyl)-β-D-glucoside and Campesteryl-(6’-o-linoleoyl)-β-D-glucoside were identified in brown and pre- germinated rice. Growing locations and rice varieties may contribute to the difference in quantities of ASGs compounds. Further quantification of these ASGs is needed.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329705
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว
กรมการข้าว
2556
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ ข้าวกล้องงอก ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอก การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated steryl glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้อง และความสัมพันธ์กับสีของข้าว บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก