สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ฐิตินนท์ คชนิล - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อเรื่อง (EN): Factors relating to farmers' adoption of rubber production technology in Uttaradit Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฐิตินนท์ คชนิล
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: http://cmuir.cmu.ac.th/bitstream/6653943832/19929/2/agext0451tk_abs.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์
การยางแห่งประเทศไทย
2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนของเกษตรกร การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การศึกษาปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดลำปาง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง ให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการส่งเสริมการปลูกยางพาราในจังหวัดภาคตะวันออก ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรมของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก