สืบค้นงานวิจัย
การใช้โมเดลอุปสงค์ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
สุชาติ สัยละมัย - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การใช้โมเดลอุปสงค์ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุชาติ สัยละมัย
คำสำคัญ: หมู่เกาะเสม็ด
บทคัดย่อ: การใช้โมเดลอุปสงค์ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/39754
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้โมเดลอุปสงค์ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2531
เอกสารแนบ 1
องค์ประกอบและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดทรายแก้วและอ่าวพร้าว อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลตอบสอนงต่อปุ๋ยไนโตรเจนของหญ้า 5 พันธุ์ การศึกษาผลผลิตของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ที่จังหวัดขอนแก่น การศึกษามาตรฐานธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน การศึกษาผลผลิตของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ภายใต้สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำที่จังหวัดชัยภูมิ แหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ของหมึกกล้วยเศรษฐกิจบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง คุณค่าทางโภชนะของหญ้ามอริชัส ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมกับหญ้า 4 ชนิด คุณค่าทางโภชนะของหญ้าอะตราตัม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก