สืบค้นงานวิจัย
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อเรื่อง: เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
ชื่อเรื่อง (EN): Production and Marketing of Napier Grass
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Achara Iyarakanyanakul
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
ชื่อแหล่งทุน: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
เอกสารแนบ: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/Full%20text_Napia.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
30 กันยายน 2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
หญ้าเนเปียร์ ผลของการจัดการท่อนพันธุ์เนเปียร์ต่อการงอกของท่อนพันธุ์และผลผลิตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เพื่อลดต้นทุนการผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาสวยงาม เศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลากระพงขาวในกระชัง การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาป่นระบบประกันคุณภาพ เศรษฐกิจการผลิตการตลาดผลิตภัณฑ์ปลาป่นภาคใต้ตอนบน ปี 2550 ศักยภาพการผลิตการตลาดกระบือนม การผลิตและการตลาดแพะเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันตก การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จด้านการผลิตและการตลาดในการผลิตผักปลอดสารพิษระหว่างสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา การจัดการเกี่ยวกับการตัดหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด 1.ความสูงของการตัดที่มีต่อผลผลิตและการคงอยู่ของหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก