สืบค้นงานวิจัย
น้ำกล้วยหอม
TISTR - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: น้ำกล้วยหอม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: TISTR
บทคัดย่อ: น้ำกล้วยหอม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: https://www.youtube.com/watch?v=06Ydswmc1QA&ab_channel=TISTR2506
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ: น้ำกล้วยหอม
เจ้าของลิขสิทธิ์: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
TISTR
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
การชักนำให้เกิดแคลลัสในกล้วย การเติบโตและเพิ่มปริมาณต้นของกล้วยหอมพันธุ์ Crand Nain โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมชนิดใส การผลิตเอทธานอลจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย การใช้กล้วยหอมทองสุกในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า การลดการเกิดอาการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ และ กล้วยน้ำว้า ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ การวางแผนการผลิตพืชของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย การศึกษาคุณค่าทางอาหารของกล้วยหอมและกล้วยไข่ดิบเพื่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก