สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่อการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ
รุจิรา ปรีชา - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่อการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ
ชื่อเรื่อง (EN): Efficiency of medicinal plant on storage of brown rice and half-polished rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รุจิรา ปรีชา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Rujira Preecha
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ ที่ปลูกในฤดูนาปี 2549/2550 เพื่อให้มีอายุการเก็บรักษาเป็นเวลานาน และคงคุณภาพข้าว โดยใช้พืชสมุนไพรแห้งป่นได้แก่ ขิง ข่า พริก ใบมะกรูด และถ่าน ตัวอย่างละ 10 กรัม บรรจุใส่ถุงผ้า ขนาด 2*3 เซนติเมตร แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกที่มีข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สังข์หยดพัทลุง และเฉี้ยงพัทลุง ตัวอย่างละ 500 กรัม ทำ 2 ซ้ำ เปรียบเทียบกับตัวอย่างข้าวที่เก็บรักษาในตู้เย็น และอุณหภูมิห้อง (ไม่ใส่พืชสมุนไพร) พบว่า ขิงป่น ข่าป่น พริกป่น ใบมะกรูดป่น และถ่านผง มีประสิทธิภาพสามารถรักษาคุณภาพข้าว ได้นาน 6 เดือน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่พบแมลง มีกลิ่นหอมของสมุนไพร และปริมาณกรดไขมัน ในข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือทุกพันธุ์ที่เก็บรักษาด้วยพืชสมุนไพรและถ่าน จะมีปริมาณน้อยกว่าที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
บทคัดย่อ (EN): Brown rice and half-polished rice varieties KDML105, Sang Yod Phatthalung and Chiang Phatthalung in wet season 2006/2007 were stored for maintaining their physicochemical properties by using medicinal plant powders such as ginger, galangal, chilli, kaffir lime leaves and charcoal. 2*3 cm. cloth bag of each medicinal plant powder were put in plastic bag containing 500 gm. of rice sample including rice samples stored in refrigerator and room temperature (control). It was found that storage life of all treated samples was 6 months, no insects were found, no bad odor smell and chemical analysis indicated that all treated samples had less fatty acid than control.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/155809
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 11 tables
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่อการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกำจัดหอยเชอร์รี่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารจากสมุนไพร (metabolites) ที่ตรวจพบในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีหลังกินยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับห้าราก (AVS022) กับลักษณะการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดเป็นรายบุคคล- โครงการ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารจากสมุนไพร (metabolites) ที่ตรวจพบในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีหลังกินยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับห้าราก (AVS022) กับลักษณะการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดเป็นรายบุคคล: โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก