สืบค้นงานวิจัย
การผลิตและการตลาดผักสดเพื่อการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สุดาจิต จิตลดาพร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การผลิตและการตลาดผักสดเพื่อการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อเรื่อง (EN): Production and marketing vegetable in Muang district, Nakhon Ratchasima province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุดาจิต จิตลดาพร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sudajit Jitladaporn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nongluck Suphunchaimat
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=82.pdf&id=550&keeptrack=15
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตและการตลาดผักสดเพื่อการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรผู้ปลูกผักเพื่อการค้าในพื้นที่เขตที่ 1 การจัดการการผลิตและการตลาดจิ้งหรีดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น การวิเคราะห์ระบบการตลาดปลาช่อนในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน สภาพการผลิตและการตลาดพริกสด กรณีศึกษาตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตและการตลาดข้าวนาปีของเกษตรกรกิ่งอำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการวิจัยการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโครงการหลวง : การศึกษาสถานภาพการแข่งขันสินค้าพืชผักและผลไม้ของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผักพื้นบ้านเพื่อการค้าของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้าในภาคใต้ ความต้องการของเกษตรกรต่อการผลิตและการตลาดเบญจมาศในจังหวัดนครราชสีมา สถานภาพและปัญหาในระบบการผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดของผักเศรษฐกิจในเขตจังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก