สืบค้นงานวิจัย
การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากลำไส้กั้งตั๊กแตนเพื่อพัฒนาเป็นโพรไบโอติก
มณฑกานต์ ทองสม - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง: การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากลำไส้กั้งตั๊กแตนเพื่อพัฒนาเป็นโพรไบโอติก
ชื่อเรื่อง (EN): Isolation Lactic Acid Bacteria from Mantis Shrimp (Harpiosquilla raphidea) Intestine for Develop Probiotic Products
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มณฑกานต์ ทองสม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ลัญจกร จันทร์อุดม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การเก็บตัวอย่างกั้งตั๊กแตนที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมดและคัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากทางเดินอาหารของกั้งตั๊กแตน พบว่าสามารถคัดแยกแบคทีเรียแลกติกได้ 139 ไอโซเลต เมื่อนำมาทดสอบสมบัติในการเป็นโพรไบโอติก พบว่าแบคทีเรียแลกติกจำนวน 7 ไอโซเลต สามารถเจริญได้ที่ pH ต่ำ (pH 3-6) ทนต่อเกลือน้ำดี (0.15% และ 0.30%) สามารถย่อยแป้ง โปรตีน และไขมัน สามารถเจริญได้ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน อีกทั้งยังสามารถยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. harveyi ได้ เมื่อศึกษาการเจริญและการสร้างสารยับยั้งพบว่าแลกติกแอซิดแบคทีเรียมีอัตราการเจริญสูงสุดที่เวลา 33 ชั่วโมง เมื่อเลี้ยงในอาหารเหลว MRS (pH 6.0) เมื่อบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียแลกติกที่คัดเลือกได้จากลำไส้กั้งตั๊กแตนมีสมบัติการเป็นโพรไบโอติก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาเป็นโพรไบโอติกต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
เอกสารแนบ: https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1059?show=full&locale-attribute=th
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกจากลำไส้กั้งตั๊กแตนเพื่อพัฒนาเป็นโพรไบโอติก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
30 กันยายน 2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 การแยกเชื้อโพรไบโอติกจากกากมันสำปะหลัง แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับไก่ การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนมไก่ฮาลาล การผลิตน้ำมังคุดหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรียแลกติกที่คัดแยกจากอาหารหมักทางภาคใต้ของไทยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด การคัดเลือกและพัฒนาโพรไบโอติกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมชีวภาพและสารเสริมอาหารในการเพาะเลี้ยงกุ้ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก