สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดจากรากกระพังโหมต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาชะโด
เกรียงศักดิ์ บรรลือ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดจากรากกระพังโหมต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาชะโด
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of skunk-vine (Paederia foetida Linn.) roots extract on gelation of surimi from giant snakehead (Channa micropeltes)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกรียงศักดิ์ บรรลือ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kriangsak Banlue
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ผลของสารสกัดจากรากกระพังโหม (Paederia foetida Linn.) ที่สกัด ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน (0, 0.01, 0.05,0.1, 0.5. 1.0%) ต่อความสามารถในการเกิดเจลซูริมิจากปลาซะโด (Channa micropeltes) พบ.ว่าการเติมสารสกัด จากรากกระพังโหม ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 % สามารถเพิ่มค่า breaking force, deformation และ gel strength จาก ตัวอย่างควบคุม 24.25 , 13.38 และ 39.5% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม(P<0.05) นอกจากนี้สารสกัด จากรากกระพังโหมยังสามารถลดปริมาณโปรตีนที่ละลายในกรดไตรคลอโรอะซิติก (TCA-soluble protein) 36.53 mg/100g และสามารถลดปริมาณหมู่ซัลไฟดริลล์ทั้งหมด(Total sulfhydryI groups) 3.27 Ju mol/g จากตัวอย่างควบคุม โดยไม่มีผล ต่อความขาวของเจล จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากรากกระพังโหมที่ความเข้มข้น 0.1% สามารถส่งเสริมการ เกิดเจลของโปรตีนจากปลาชะโด โดยเนี่ยวนำให้เกิด cross-linking ของโปรตีนด้วยพันธะไดซัลไฟด์
บทคัดย่อ (EN): The effects of skunk-vine (Paederia foetida Linn.) roots extract on gelation of surimi from giant snakehead (Channa micropeltes) at different levels of concentration (0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 and 1.0%) on gel forming properties of giant snakehead surimi was investigated. The results showed that giant snakehead surimi gel added with those extracts at 0.1% increased breaking force deformation and gel strength reach the peak for compare to the control for 24.25 , 13.38 and 39.59%, respectively(p<0.05). These results associated with the decrease of TCA-soluble proteins for 36.53 mg/100g and total sulfhydryl contents for 3.27 mmol/g with no effect on whitness. These results revealed that the water extracts of skunk-vine roots at 0.1% enhanced gel-forming ability of giant snakehead through disulfide bond.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P87 Fis10.pdf&id=3130&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดจากรากกระพังโหมต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาชะโด
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้ การศึกษาปริมาณสารฟินอลลิกส์ทั้งหมด สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและสารสำคัญในสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยาก การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเหงือกปลาหมอ การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสริมอาหารในการเลี้ยงปลานิลเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย ผลของการใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืช ในข้าวโพดหวาน ฤทธิ์การต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบมะกรูด ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดจากใบมะรุม ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการติดเชื้อ Nosemaspp.ในรังผึ้ง องค์ประกอบและการออกฤทธิ์ของสารสกัดชีวภาพจากพืชป่าชายเลน และแนวทางการใช้ประโยชน์จากสารสกัดในการป้องกัน และควบคุม การระบาดของโรคและปรสิตในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก