สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม
เบญจวรรณ พลโคต - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม
ชื่อเรื่อง (EN): Development of prototype processes for testing hybrid rice varieties
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เบญจวรรณ พลโคต
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): rice
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม” แก่ กรมการข้าว โดย นางสาวเบญจวรรณ พลโคต เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม โดยนำเฮทเทอโรซิสจากข้าวลูกผสมด้านการให้ผลผลิตมาช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น                     จากการศึกษาวิจัย และทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสมซึ่งดำเนินการในศูนย์วิจัยข้าว 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พบว่าสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์แท้ 20 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 สายพันธุ์ ได้แก่ H13-745 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 868 กิโลกรัมต่อไร่ มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด 971 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นข้าวลูกผสมที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางในเขตพื้นที่นาชลประทานที่มีการทำนาทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปรัง                    ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้ คือ เป็นการนำข้าวจากต่างประเทศมาพัฒนาในประเทศไทย เพื่อนำไปศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มพันธุ์โดยเฉพาะ และนำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกรต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-12-09
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-12-08
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม
กรมการข้าว
8 ธันวาคม 2557
กรมการข้าว
การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่ ความก้าวหน้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมของกรมการข้าว ทดสอบและพัฒนาเครื่องพ่นหว่านเมล็ดข้าว การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเสาไห้พันธุ์เจ๊กเชยเชิงพาณิชย์จังหวัดสระบุรี เมล็ดพันธุ์หลักข้าวพันธุ์ดี โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพระนครศรีอยุธยา การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (ส่วนไบโอเทค) การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสำหรับนาชลประทาน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก