สืบค้นงานวิจัย
การประดิษฐ์เครื่องสาวไหมพุ่ง "ยูบี"
ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การประดิษฐ์เครื่องสาวไหมพุ่ง "ยูบี"
ชื่อเรื่อง (EN): Contrivance of Cottage Basin "UB"
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เครื่องสาวเส้นไหมพุ่งยูบี มีประสิทธิภาพในการสาวพันธุ์ไหมพันธุ์ดอกบัว ได้ 6-8 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณเส้นไหม 700-800 กรัมต่อวัน ลักษณะเส้นกลม มีการรวมตัวดีขนาดเส้นไหมประมาณ 200 ดีเนียร์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2532
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2533-35.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประดิษฐ์เครื่องสาวไหมพุ่ง "ยูบี"
กรมหม่อนไหม
2533
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องสาวไหมเส้นพุ่ง (ใช้แรงคน) การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา เปรียบเทียบคุณภาพเส้นไหมที่ได้จากเครื่องสาวไหมพื้นบ้านและเครื่องสาวไหม ปรับปรุงชนิดเข้าเหล่ง การหาอัตราความเร็วที่เหมาะสมของเครื่องสาวอัตโนมัติแบบใหม่ที่จะสาวเส้นไหมให้ได้ขนาดสม่ำเสมอ การทดสอบคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ UD1 x นค4 โดยเครื่องสาวไหมชนิดต่างๆ การศึกษาคุณภาพผลผลิตเส้นไหมโรงสาวไหมชุมชน ปรับปรุงเครื่องสาวไหมยูบี 2 และลักษณะเฉพาะของเส้นใย สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมเพื่อการใช้ประโยชน์ การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของไหมพันธุ์ใหม่ A10 และ A11
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก