สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง
วิระศักดิ์ เทพจันทร์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง
ชื่อเรื่อง (EN): Soybean Varietal Improvement Project
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิระศักดิ์ เทพจันทร์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วิระศักดิ์ เทพจันทร์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: Soybean is one of the important economic crops in Thailand that Thai farmers continued growing soybean due to food security crops, soil fertility improvement, pest severed reduction and also income farmer helper. In 2005, total soybean production around 0.3 million tones and valued as 3,000 million baths. While 4 million tones of soybean grain and soybean cake were imported and valued cost around 40,000 million baths. Although there were cooperative between private and public sectors to promote soybean production, yield was not met the rapidly growing demand for stock feeds. This might be due to low yield potential in Thai soybean varieties and low protein content in seed. While vegetable soybean production had been exported, vegetable soybean seeds were imported due to no own vegetable soybean variety. So that the objectives of the soybean varietal improvement project (2006-2010) are: to increase protein content in the seed, total protein production, suitable for food processing (low beany flavor) and also to develop new varieties for vegetable soybean and aroma vegetable soybean both for local and international markets. These were consisted of 3 activities: first, it was the easy way and short time needed by inducing varieties/lines from oversea/local areas. Although some of them were needed a few work before varieties/lines determinations. Second, it was more complicated and more time, conventional breeding method was using especially for negative correlation characters such as high yield and high protein content. Single, three-way, double crossings and back crossings and/or together were needed in the practices. Third, this method was done due to some characteristics were not found in the national such as resistant genes for some diseases, high yield with high protein content in soybean. So that induced mutation was done in this project in order to get mutant soybean lines which had high yield with high protein content in the seed. All of the activities were still needed for preliminary standard and farm trials. Results of the project, found that Phabong7, TG145 and Redeye which were the local varieties gave both high yield and high protein content in the seed. While vegetable soybean lines were induced from the AVRDC (AGS389, AGS433, AGS434 and AGS438) gave vegetable standard pods more than the check variety (AGS292). In the meantime, all new crossing lines from single, three-way, double crossings and back crossings and/or together were still in the processing selection and selected lines (CM9919-1-3, CM9928-1-3, CM9936-1-8 and CM9937-1-3) and also mutant lines (C195-4, C161-4 และ DT84) would be moved to the new project. Chiangmai 6 was released from the Department of Agriculture in 2010 for general soybean growing areas particular in the areas with affected by rust and/or downy mildew. Whereas, GC96026-10 and MJ0108-11-5 were prepared for requesting a new variety for low beany flavor (food processing, soymilk) and for aroma vegetable soybean, respectively. Finally, all promising lines which were in the processes to be kept for the next project.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์ การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคราสนิมในถั่วเหลืองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การคัดเลือกเบื้องต้นพันธุ์ถั่วเหลืองสำหรับผลิตถั่วงอก โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กาแฟ โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้นและโปรตีนสูง โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก