สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาถึงระยะเวลาการเก็บรังไหมที่มีผลต่อการสาวไหม
จรรยา ปั้นเหน่งเพชร - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: ศึกษาถึงระยะเวลาการเก็บรังไหมที่มีผลต่อการสาวไหม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จรรยา ปั้นเหน่งเพชร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เพื่อศึกษาว่าการเก็บรังไหมที่อบแห้งสมบูรณ์ไว้เป็นระยะเวลา 5 วัน- 12 เดือนนั้น จะมีผลแก่กาวสาวไหมอย่างไร ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมา 18 พฤศจิกายน 2519-12 มกราคม 2520 ทดลองกับรังไหม 2 พันธุ์ คือ K6xK7 และ K1xK14 ผลการทดลองดังนี้...
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2519
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2520
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาถึงระยะเวลาการเก็บรังไหมที่มีผลต่อการสาวไหม
กรมหม่อนไหม
2520
กรมหม่อนไหม
การศึกษาเปอร์เซ็นต์อบแห้งของรังไหมที่จะมีผลต่อการสาวไหม การทดสอบคุณภาพรังไหมพันธุ์ต่างๆ ของ ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมาในด้านการสาวไหม การทดลองหาระยะเวลาเก็บไหมสุกที่เหมาะสม ศึกษาอิทธิพลของเวลาภายหลังการต้มรังไหมที่มีต่อคุณภาพรังไหมในการสาวไหม การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง การสำรวจขนาดของรังไหมที่ใช้ในการผลิตเส้นไหมยืน ศึกษาผลของ Chloramphenicol ต่อคุณภาพรังไหม การทดสอบคุณภาพรังไหมของเกษตรกรในด้านการสาวไหม การสาวทดสอบคุณภาพรังไหมจากสถานที่ต่างๆ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก