สืบค้นงานวิจัย
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในอำเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
นนิดา คุปต์กาญจนากุล - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในอำเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
ชื่อเรื่อง (EN): Adoption of Para Rubber Production Technology of Farmers in Hadsamran District, Trang Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นนิดา คุปต์กาญจนากุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/img/gallery/article_10/pdf/p_ag_ext10.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในอำเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
การยางแห่งประเทศไทย
2556
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง การผลิตยางพาราและความต้องการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกร ในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การศึกษาปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดลำปาง กระบวนการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกร อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร การศึกษาสภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรที่เริ่มเปิดกรีด จังหวัดอุดรธานี สภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก