สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก: เส้นกึ่งสำเร็จรูป
สุพัตรา บดีรัฐ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก: เส้นกึ่งสำเร็จรูป
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุพัตรา บดีรัฐ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Supattra Bodeerat
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-02-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-01-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่เนินเพิ่มมาทำเส้นกึ่งสำเร็จรูป 2. การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองให้เหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นเส้นกึ่งสำเร็จรูป 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่คนชุมชน 4. ส่งเสริมให้เกิดเส้นกึ่งสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก: เส้นกึ่งสำเร็จรูป
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มกราคม 2560
ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด ของข้าวพันธุ์ต่างๆ สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณแป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก โครงการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปบำรุงสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาหนังลูกผสมเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีในการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยงในชุมชน พันธุกรรมกับอาหารโคนม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการเปลี่ยนเพศกบนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัย ความหลากชนิดของสายพันธุ์ข้าวไร่ ในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยอาศัยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก