สืบค้นงานวิจัย
ผลของระยะปักดำต่อผลผลิตและการเป็นโรคจู๋ของข้าว
ปริญญา ชินโนรส - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลของระยะปักดำต่อผลผลิตและการเป็นโรคจู๋ของข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Spacings on Rice Yield and Ragged Stunt Disease
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปริญญา ชินโนรส
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Brinya Chinnoros
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: รชฏ พันธุ์พิทย์แพทย์ และประพาส วีระแพทย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลของระยะปักดำและจำนวนต้นกล้าต่อกอ ต่อผลผลิต และการเป็นโรคจู๋ของข้าว ซึ่งมีเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล Nillaparvata lugens (Stal) เป็นพาหะ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนของปี พ.ศ. 2524 โดยปลูกข้าวพันธุ์ กข 7 และ กข 9 แบบปักดำ ใช้ระยะปักดำและจำนวนต้นกล้าต่อกอแตกต่างกัน พันธุ์ กข 7 และ กข 9 ไม่ต้านทานต่อโรคจู๋ แต่ กข 9 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เป็นพาหะของโรคจู๋ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวทั้งพันธุ์ กข 7 และ กข 9 แบบปักดำโดยใช้ต้นกล้า 3 ต้น/กอ ปักดำในระยะ 30 x 10 ซม. (ระหว่างแถวและกอ) ให้ผลผลิตสูงกว่าการปักดำในระยะอื่น ๆ เนื่องจากต้นข้าวเป็นโรคจู๋น้อยกว่า
บทคัดย่อ (EN): The study on effect of s[acomg amd mi,ber pf seed;omgs per hill on grain yield as related to damages of rice ragged stunt disease transmitted by brown planthopper Nilaparvata lugens (Stal) was conducted in both dry and wet seasons in 1981 , at the Pathumthanee Rice Research Center. RD 7 and RD 9 varieties have been reported to be susceptible to rice ragged stunt disease while RD 9 has been found to be resistant to its vector, N. Lugens complete block design. Results indicated that RD 7 and RD 9 produced higher grain yield when they were transplanted at the rate of 3 seedlings per hill with spacing of 30 x 10 cm between rows and hills, respectively. This was due to the fact that damages from the ragged stunt disease was least in this treatment.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของระยะปักดำต่อผลผลิตและการเป็นโรคจู๋ของข้าว
กรมวิชาการเกษตร
2556
เอกสารแนบ 1
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลของความหนาแน่นและอายุกล้า ต่อขนาดของต้นกล้าและการทำลายของศัตรูข้าวระยะหลังปักดำในการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักข้าวอินทรีย์ การศึกษาการระบาดของโรคเมล็ดด่างข้าวและการประเมินความต้านทานโรคบนข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ลดต้นทุนการผลิตข้าว การพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน การผลิตและการค้าข้าวไทย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องปักดำ การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของระยะเวลาปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ระยะปักดำแตกต่างกันต่อการทำลายของแมลงบั่ว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก