สืบค้นงานวิจัย
การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่อง (EN): Trial Research on Soil Management for Increasing Cassava Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชินพัฒน์ธนา สุขวิบูลย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-04-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2552
อาหารจากมันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินทราย การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดินและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์เพื่อการผลิตมันสำปะหลังในชุมชน การจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา การจัดการเพิ่มมวลชีวภาพพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ด้วยจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงดิน พด.11 ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ในกลุ่มชุดดินที่ 35 (จังหวัดกำแพงเพชร) แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก วิธีการใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่เหมาะสมร่วมกับน้ำสกัดมูลสุกรและปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในดินทราย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก