สืบค้นงานวิจัย
บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์
หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): The Role of Plant Growth Regulators in Plant Breeding
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: หิรัญ หิรัญประดิษฐ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Hiran Hiranpradit
คำสำคัญ: ปรับปรุงพันธุ์
บทคัดย่อ: บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการปรับปรุงพันธุ์พอจะสรุปได้ดังนี้ 1. ช่วยเพิ่มการติดผล (increase fruit set) โดนยการลดการ่วงหล่นของผลในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ของการเจริญเติบดตผล ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในแง่ปรับปรุงพันธุ์ได้เพิ่มขึ้น 2. ช่วยแก้ปัญหาการเข้ากันไม่ได้ (overcoming incompatibility) ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ self-incompatibility และ cross-incompatibility การใช้สาร IAA, NAA, NAAm, BA, และ 2, 4, 5-T ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีในพืชหลาย ๆ ชนิด 3. ช่วยทำให้ออกดอก (flower induction) พืชหลายชนิดมีลักษณะดี แต่มักไม่ค่อยออกดอก ทำให้ไม่สามารถทำการผสมพันธุ์ได้ พืชอีกหลายชนิดมีความต้องการเฉพาะตัว เช่น ต้องการช่วงอากาศหนาวเย็น หรือช่วงระยะวันยาวช่วงหนึ่งจะออกดอก ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการฉีดพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโต 4. ช่วยดัดแปลงเพศ (modification of sex expression) เป็นบทบาทที่สำคัญมากของสารควบคุมการเจริญเติบดตกับการปรับปรุงพันธุ์ ออกซิน สามารถเปลี่ยนดอกตัวผู้ให้เป็นดอกตัวเมียได้ในไม้ดอกหลายชนิด ในขณะที่ GA3 ช่วยทำให้ดอกตัวเมียกลายเป็นดอกตัวผู้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการทำให้เกิด heterostylism คือการที่ยอดเกสรตัวเมียโผล่พ้นระดับยอดและออกเกสร ก่อนที่ละอองเกสรจะเจริญเติบโตเต็มที่ สภาพการดังกล่าวช่วยทำให้การผสมพันธุ์ลูกผสมเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องทำการปลิดช่อเกสรตัวผู้ (Emasculation) และ 5. ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนจำนวนโครโมโซม (polyploidy) การที่สามารถบังคับให้เกิด polyploidy ได้โดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ทำให้นักปรับปรุงพันธุ์มีแหล่งของพันธุกรรมกว้างขวางขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงให้ได้พันธุ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่สามารถสนองความต้องการได้อย่างดีในอนาคต นอกจากนี้การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็จำเป็นต้องใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเข้าช่วยเช่นกัน โดยช่วยทำให้เซลขยายตัว เซลแบ่งตัว หรือเกิดการสร้างส่วนต่าง ๆ จากกลุ่มเซล (callus) ซึ่งจะเจริญต่อไปจนเป็นราก และลำต้นในที่สุด บทบาทต่าง ๆ ดังกล่าวทำให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อขัดขวางต่าง ๆ ตามธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น โอกาสที่จะได้พันธุ์พืชที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ และมีคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคต จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
บทคัดย่อ (EN): The role of plant growth regulators in plant breeding can be summarized as follow: 1. Increased fruit set. the high frequency with which fruits drop from the plant at various stages of grwoth is reduced and, therefore, more seeds can be obtained; 2. Overcoming incompatibility. Incompatibility can occur either as self-incompatibility or cross-incompatibility. These cross and self-incompatibilityes or sterilities may offer seious obstacles to a breeding program. The application of IAA, NAA, NAAm, BA, and 2, 4, 5-T can solve incompatibility problems in many plant species; 3. Flower induction. the frequent failure to flower of many plant species with good characteristics in disadvantageous to plant breeders. Certain plant species do not flower unless growth is interrupted by a cold-induced dormancy or by a long-day photoperiod. These can be overcome by the application of certain plant growth regulators, 4. Modification of sex expression. One of the most dramatic changs achieved with growth regulators has been the alteration of sex expression. Modification of sex has great potential for plant breeding. Heterostylism can also be induced in certain plant species. A heterostylous condition is one in which the stigma is existence of such condition might facilitate hybridization without the necessity of hand emasuclation; 5. Polyploidy/ variation in chromosome number is referred to as polyploidy. Polyploidy may occue spontaneously or may be artificially induced by special treatment. Polyploidy is used in a number of important ways in breeding and, thus, ploidy manipulations have become a valuable tool in breeding. There has been great interest in the use of polyploidy as a means of extending variability by creating new species or by transferring genes from other species and, thus, a breeder can change plants to better suit his needs. Certain plant growth regulators are essential in tissue culture techniques to induce cell expansion, cell division, morphogenesis of callus formation to develop into roots, stema and, finally, a complete plant.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกับการปรับปรุงพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร
2526
เอกสารแนบ 1
Apomixis: ความฝันของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ไบโอเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์ยาง การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสนิปในยีนตัวแทนลักษณะการเจริญเติบโตสำหรับกุ้งกุลาดำที่ทำการปรับปรุงพันธุ์ โครงการวิจัยการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ด้วยวิธีกลายพันธุ์ โครงการปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน การปรับปรุงพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมรังสีเหลืองพันธุ์ใหม่ การปรับปรุงพันธุ์คาร์เนชั่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก