สืบค้นงานวิจัย
ผลของโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีของข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก
จารุวรรณ บางแวก - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ผลของโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีของข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of potassium on physical and chemical characteristics of floating and deepwater rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จารุวรรณ บางแวก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jaruwan Bangvag
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เดิมเชื่อว่าปริมาณธาตุโพแทสเซียม (K) ในดินเหนียวมีเพียงพอต่อการปลูกข้าวแต่จริงๆแล้ว ในการปลูกติดต่อกันเป็นเวลานานข้าวได้ใช้ธาตุ K เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ข้าวขาดแคลนธาตุ K ได้ ธาตุ K เป็นธาตุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมอาหารในผลทำให้ติดผลดี จากปัญหาในข้าวขึ้นน้ำที่เมล็ดมีความเป็นท้องไข่มาก และจากผลการศึกษาพบว่า การเป็นท้องไข่ในข้าวนี้เนื่องจากเมล็ดมีการสะสมอาหารไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้จึงทำการศึกษาโดยปลูกข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 และหันตรา 60 ในสารละลาย Yoshida ที่มีธาตุ K ในปริมาณต่างๆกันคือ 50, 100 และ150 ppm เปรียบเทียบลักษณะกับต้นที่ปลูกในสารละลายที่ไม่ใส่ธาตุ K เลยพบว่า ธาตุ K เป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายจากลำต้นไปสู่เมล็ด ธาตุ K จะเคลื่อนย้ายจากลำต้นเมื่อลำต้นสะสมธาตุ K เพียงพอแล้ว ในด้ารลักษณะเมล็ด เมล็ดจากต้นที่ปลูกในสารละลายที่มีธาตุ K มาก ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 จะมีท้องไข่น้อยกว่าต้นที่มีธาตุ Kต่ำ และต้นที่ไม่ใส่ธาตุ Kเลย แต่ธาตุ Kจะไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี ส่วนพันธุ์หันตรา 60 ความเป็นท้องไข่ในเมล็ดจะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุ K
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2539
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2541
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/329089
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 2 tables
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีของข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก
กรมการข้าว
2541
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม คุณภาพข้าวนึ่งที่ทำจากข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก ศึกษาการตัดใบข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงลักษณะภายในลำต้นข้าวเมื่อให้น้ำในระดับต่างกัน การศึกษารอยเท้าน้ำของข้าวใน 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก