สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลง
ศุภกร ด่านศรีประเสริฐ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลง
ชื่อเรื่อง (EN): Salt Tolerability Test of Jatropha in Experimental Field
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุภกร ด่านศรีประเสริฐ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบู่ดำที่ผ่านการต่อกิ่งในสภาพดินเค็ม ต้นกล้าสบู่ดำ 3 พันธุ์ ได้แก่ KUBP20-4, KUBP78-9 และ สบู่ดำที่ผ่านการต่อกิ่ง (KUBP20-4 เป็นต้นตอ และ KUBP78-9 เป็นกิ่งยอด) ถูกเตรียมและย้ายปลูกในแปลงทดสอบ 2 สถานที่ ได้แก่ แปลงทดลองดินปกติ (ต.กำแพงแสน จ.นครปฐม) และแปลงทดลองดินเค็ม (แอ่งโคราช จ.นครราชสีมา) วางแผนการทดลองแบบ RCBD ทำ 4 ซ้ำเก็บตัวอย่างซ้ำละ 8 ต้น บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต ทุกเดือนตลอดการทดลอง พบว่า ในแปลงดินปกติพันธุ์ KUBP20- 4 มีลักษณะการเจริญเติบโตดีที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่พันธุ์ KUBP78-9 ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูงที่สุดเฉลี่ย 187.1 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพแปลงดินเค็มไม่พบความแตกต่างของความสูง, ขนาดทรงพุ่ม, จำนวนช่อดอก และจำนวนช่อผลของสบู่ดำทั้ง 3 พันธุ์ แต่สบู่ดำที่ผ่านการต่อกิ่งให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ KUBP78-9 และ KUBP20-4 เท่ากับ 54.83, 37.08 และ 18.74 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ผลผลิตเมล็ดสบู่ดำในแปลงดินเค็มลดลง 62.14 - 88.06% เมื่อเทียบกับแปลงดินปกติ ซึ่งเป็นผลกระทบเสริมจากสภาวะน้ำท่วม และการขาดแมลงผสมของเกสรในพื้นที่ทดลองดินเค็ม
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O046 Agr10.pdf&id=2260&keeptrack=3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557
เอกสารแนบ 1
การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในพื้นที่ดินเค็ม ชุดดินอุดร การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในพื้นที่ดินเค็ม ชุดดินกำแพงแสน การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในพื้นที่ดินเค็ม ชุดดินร้อยเอ็ดที่มีคราบเกลือ การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ประสิทธิภาพของสบู่ดำ (Jatropha curcas) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ที่เข้าทำลายพริกในแปลงปลูกตามธรรมชาติ การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก