สืบค้นงานวิจัย
เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อเรื่อง: เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อ: เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เอกสารแนบ: http://e-library.dmsc.moph.go.th/view.asp?id=28
เผยแพร่โดย: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ: เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย การตรวจเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบจากไวรัส พ.ศ. 2550-2556 / West Nile Viral Detection in Thai Patients with Viral Encephalitis during 2007-2013 เชื้อนิปาห์ไวรัส (Nipah Virus) GLIFT Kit เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Potato Virus Y ในมันฝรั่ง ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบจากไวรัส พ.ศ. 2550-2556 พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส การตรวจเชื้อไวรัส BHV-1 ด้วยเทคนิค Nested PCR การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก