สืบค้นงานวิจัย
ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่
ฉายแสง ไผ่แก้ว - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฉายแสง ไผ่แก้ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่
กองอาหารสัตว์
2528
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
หญ้ารูซี่ ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของปุ๋ยผสม N-P-K สูตรต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) การศึกษาระยะเวลาตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความงอกของเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ * ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อิทธิพลของความร้อนในการทำลายระยะพักตัวของเมล็ดหญ้ารูซี่*

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก