สืบค้นงานวิจัย
ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี
สุวรรณี สิมะกรพินธ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Production Potential for Export of Ornamental Fish in Changwat Rajchaburi
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุวรรณี สิมะกรพินธ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
เอกสารแนบ: https://research.dru.ac.th/mis/rdibooking/showbookdetail.php?f_barcode=000539
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
30 กันยายน 2551
เอกสารแนบ 1
ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาสวยงาม การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน ศักยภาพการผลิตและการส่งออกน้อยหน่า การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน สมุนไพรไทยที่ใช้ระหว่างการบรรจุและขนส่งปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการส่งออก (1.การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์ โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปลาโมงและปลาโมงลูกผสมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก