สืบค้นงานวิจัย
พันธุ์ข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสง "ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1"
อรุณี สัตตวัฒนานนท์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: พันธุ์ข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสง "ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1"
ชื่อเรื่อง (EN): Nonglutinous photoperiod-insensitive aromatic rice variety "Klong Luang 1"
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรุณี สัตตวัฒนานนท์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arunee Sattawattananon
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวคุณภาพดีพิเศษ ที่ได้รับความนิยมจากตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมาก แต่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ทำไห้ปลูกได้เฉพาะในฤดูนาปี ต้นสูง ล้มง่าย ไม่ต้านทานโรคแมลงศัตรูข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและสถานีทดลองข้าวในเครือข่ายได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมเพื่อให้ใด้พันธุ์ข้าวหอมไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย มีความต้านทานโรคและแมลงแต่คงลักษณะคุณภาพมล็ดให้เหมือนกับขาวดอกมะลิ105 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเหมือนขาวดอกมะลิ105 ปลูกได้ตลอดปี พันธุ์ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง1 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวหอม นางมลเอส-4 ของไทยซึ่งใช้เป็นพันธุ์แม่กับสายพันธุ์ข้าว IR841-85-1-1-2 เป็นพันธุ์พ่อในปี พ.ศ.2526 ทำการคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ข้าว KLG83055-1-1-1-2-1-4 เป็นสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี สายพันธุ์ข้าวนี้ให้ผลผลิต 780 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ซึ่งให้ผลผลิต 626 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ให้ผลผลิต 651 กิโลกรัมต่อไร่ในฤดูนาปี และ 591 กิโลกรัมต่อไร่ในฤดูนาปรัง สูงกว่า IR841-85-1-1-2 ซึ่งให้ผลผลิต 594 กิโลกรัมต่อไร่ในฤดูนาปี และ 524 กิโลกรัมต่อไร่ในฤดูนาปรัง ประมาณ 10 และ 13 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การทดลองเปรียบผลผลิตในนาเกษตรกร สายพันธุ์ข้าว KLG83055-1-1-1-2-1-4 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ต่ำกว่าพันธุ์ข้าวเจ้าสุพรรณบุรี90 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 678 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ สายพันธุ์ข้าวนี้มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีและตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง สายพันธุ์ข้าว KLG83055-1-1-1-2-1-4 เป็นข้าวเจ้าหอม เมล็ดมีลักษณะยาวเรียว มีท้องไข่น้อยเหมือนพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105 คุณภาพการสีดี เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16-18 เปอร์เซ็นต์ เมื่อหุงสุกข้าวสวยมึกลิ่นหอม นุ่มและค่อนข้างเหนียว สีขาวและค่อนข้างเลื่อมมัน เช่นเดียวกับขาวดอกมะลิ105 KLG83055-1-1-1-2-1-4 เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาว รวมทั้งมีความต้านทานต่อเพลี้ยกระใดดสีน้ำตาลดีกว่าขาวดอกมะลิ105 กรมวิชาการเกษตรได้มีมติรับรองสายพันธุ์ข้าว KLG83055-1-1-1-2-1-4 เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ชื่อ พันธุ์ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง1 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสงพันธุ์แรก แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานทั้งในฤดูนาปรังและนาปี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2540
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/doa/search_detail/result/328979
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พันธุ์ข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสง "ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1"
กรมการข้าว
2540
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การคัดเลือก การศึกษาพันธุ์ การทดสอบผลผลิตหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลง คุณค่าทางโภชนาการสูง ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ โครงการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงปริมาณผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย งาขาวสายพันธุ์กลายไม่ไวต่อช่วงแสง ฝากสะสมปุ๋ยหมัก 25 ปี แม่ธรณีให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิดีและยั่งยืน สารให้ความหอม (2AP) ในข้าวหอมมะลิ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และการทดสอบผลผลิตของข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก