สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกฟักทองเพื่อความหลากหลายของทรงผลและคุณภาพผลที่ดี
อัญมณี อาวุชานนท์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกฟักทองเพื่อความหลากหลายของทรงผลและคุณภาพผลที่ดี
ชื่อเรื่อง (EN): The selection of pumpkin for various shape and good quality
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัญมณี อาวุชานนท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ชื่อแหล่งทุน: มูลนิธิชัยพัฒนา
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=&id=3192&keeptrack=3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกฟักทองเพื่อความหลากหลายของทรงผลและคุณภาพผลที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
เอกสารแนบ 1
ปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่สูงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง : การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่สูงที่มีคุณภาพและทนทานต่อความเครียดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การปรับปรุงพันธุ์หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชุดที่ 2 คัดเลือกครั้งที่ 2 การคัดเลือกหม่อนสายพันธุ์ Jing เพื่อเพิ่มผลผลิตและ คุณภาพ การประเมินคุณภาพฟักทอง (Cucurbita spp.) และการพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตแป้งฟักทอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ การประเมินการคัดเลือกแบบวงจรโดยคัดเลือก S1 family ในประชากรข้าว การประเมินคุณภาพผลผลิตและเบต้า-แคโรทีนของฟักทองพันธุ์ลูกผสมในชุดดินโพนพิสัย ปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพผลผลิตฟักทอง 13 สายพันธุ์ การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี การประเมินคุณภาพฟักทอง (Cucurbita spp.) และการพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตแป้งฟักทองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก