สืบค้นงานวิจัย
การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน
จิระภา โพธิ์ศรี - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Nursing of Sand Goby , Oxyeleotris mamoratus Bleeker, at Different Stocking Densities in Earthen Pond
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จิระภา โพธิ์ศรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): The experiment was nursing on 5 cm length of sand goby in the earthen pond with 3 different stocking densities 25, 50 and 75 fish/m2 for 30 weeks. The initial lengths of fish were 5.03±0.47, 5.07±0.28 and 5.03±0.43 cm, the initial weights were 1.39±0.36, 1.38±0.27 and 1.37±0.30 g, respectively. The fish were nursed in 9 earthen ponds (2x3 m) at 70 cm water depth with 4,200 liters water volumes and 2.92 liter/min of water flow. Fish were fed with live shrimp and trash fish. The experiment was conducted at Pathumthani Inland Fisheries Research and Development Center during April-December 2009. Results of the experiment showed that final growth of sand goby had 14.17±0.51,13.35±0.25and 13.62±0.41 cm in length, 38.04±3.85, 31.26±2.64 and 33.71±3.54 g in weight, 0.18±0.02,0.14±0.01 and 0.16±0.02 g/day in daily weight gain, 1.60±0.05, 1.51±0.04 and 1.55±0.05 percent/day in specific growth rate. The survival rates were 22.67±8.74, 24.39±7.92 and 18.89±7.86 percents, respectively. Production costs were 89.73, 59.68 and 57.36 Bath per each. Returns on investments were -77.60, -68.84 and -67.66 percents. It was shown that the final average weight, average length, daily weight gain, specific growth rate and survival rate were not significant different among treatments (p>0.05). However, comparison of the experimental nursery on 5 cm of sand goby by size selection of Pathumthani Inland Fisheries Research and Development Center in the same period. Results of the experiment showed that final growth of sand goby had 11.04-13.10 cm in length, 15.70-30.70 in weight. The survival rate of sand goby was 32.80 to 67.95 percent. There was the beneficial investment between -68.27 to -2.84 percent. Therefore, the size selection of the sand goby between 5 and 13 cm is a method to develop sand goby nursing in the future.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-04-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-03-30
เอกสารแนบ: https://elibonline.fisheries.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&wa=F08F696&bid=7274&qst=%4059709%2C%4059802%2C%5E%2C%4059863%2C%5E%2C%4061994%2C%5E%2C%4060974%2C%5E&lang=1&db=Main&pat=%A1%D2%C3%CD%B9%D8%BA%D2%C5%BB%C5%D2%BA%D9%E8%A2%B9%D2%B4&cat=gen&skin=s&lpp=20&catop=&scid=zzz
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน
กรมประมง
30 มีนาคม 2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมประมง
การพัฒนาระบบอนุบาลลูกหอยนางรมระยะวัยเกล็ดจากโรงเพาะฟักแบบความหนาแน่นสูงในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน การอนุบาลปลาม้าในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียนด้วยความหนาแน่นต่างกัน การอนุบาลปลาเวียนในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า แนวทางการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงปลาบึกในบ่อดินและในกระชัง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาตูหนาและปลาบึกในบ่อดิน ระบบการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1 - 2 ปี ในบ่อดินเพื่อการค้า แนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300-600 กรัมเชิงพาณิชย์ในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก