สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลังโดยใช้น้ำกากผงชูรสเพื่อใช้เป็นอาหารโค
เทอดชัย เวียรศิลป์ วิเชียร มหาวิจิตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลังโดยใช้น้ำกากผงชูรสเพื่อใช้เป็นอาหารโค
ชื่อเรื่อง (EN): Enriched Protein Cassava by Glutamic Mother Liquid in Cattle diets
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เทอดชัย เวียรศิลป์ วิเชียร มหาวิจิตร์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Therdchai vearasilp Vichien Mahavijid
คำสำคัญ: มันสำปะหลัง
คำสำคัญ (EN): -
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2535
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2535
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลังโดยใช้น้ำกากผงชูรสเพื่อใช้เป็นอาหารโค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535
เอกสารแนบ 1
การเพิ่มโปรตีนในกากมันสำปะหลังและเปลือกมันสำปะหลังโดยใช้จุลินทรีย์ การเพิ่มคุณค่าของกากมันสำปะหลังสำหรับใช้เป็นอาหารโค โดยการหมักด้วยกลุ่มจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมนที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวน (ระยะที่ 1) มีเทนจากหัวมันและกากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน การใช้กากมันสำปะหลังร่วมกับส่าเหล้าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับสุกร การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล การประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง อาหารจากมันสำปะหลัง การศึกษากระบวนการเตรียมกากมันสำปะหลังขั้นต้นเพื่อนำมาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ การศึกษาต้นแบบการลดความชื้นกากมันสำปะหลังโดยใช้ระบบอบแห้งแบบโรตารี่ การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลังบนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก