สืบค้นงานวิจัย
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทคัดย่อ: ตามไฟล์ที่แนบ
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-05-08T03:25:53Z No. of bitstreams: 2 การบริหารจัดการชลประทานฌโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม version1.DAT: 153599756 bytes, checksum: fb3c1ab9303c225c9b8fbffcddaa40aa (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 2 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา (VDO) การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน การจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนและระหว่างการก่อสร้างงานชลประทาน คู่มือการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก