สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์
รักชัย คุรุบรรเจิดจิต, รักชัย คุรุบรรเจิดจิต - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Commercial Bamboo Production technology
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไผ่เป็นพืชอเนกประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน สภาพของป่าไผ่ในธรรมชาติพื้นที่ลดลงเนื่องจากการบุกรุกเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ และไผ่เป็นพืชสงวนไม่สามารถนำออกมาจากป่าได้จึงมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกไผ่มากขึ้น ส่วนใหญ่เพื่อใช้บริโภคหน่อโดยนำเข้าพันธุ์จากต่างประเทศ เทคโนโลยีส่วนใหญ่ทำตามคำแนะนำอาจไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของไทย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย จึงหาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไผ่พันธุ์ลี่จู ระยะปลูกที่เหมาะสม 4x4 เมตร ไว้ลำ 9-11 ลำต่อกอ และคลุมโคนด้วยแกลบดิบจะทำให้ไผ่มีผลผลิต และคุณภาพดี ในการผลิตหน่อไม้นอกฤดู โดยมีการให้น้ำในช่วงฤดูหนาว และร้อน (พฤศจิกายน-เมษายน) และคลุมโคนด้วยวัสดุคลุมต่างๆ การให้น้ำในปริมาณเท่าๆกันรูปแบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ และมินิสปริงเกอร์ มีผลผลิตดีกว่าการให้น้ำตามร่องโดยใช้สายยาง สำหรับวัสดุคลุมการคลุมด้วยฟางข้าว หรือแกลบดิบดีกว่าการคลุมด้วยแกลบดำ และการไม่คลุมโคน ต้นทุนวัสดุการให้น้ำ และวัสดุคลุมโคนอยู่ระหว่าง 2,250-6,120 บาทต่อไร่ การผลิตหน่อนอกฤดูกับไผ่พันธุ์ซางหม่น ไผ่ให้ผลผลิตน้อยอาจไม่คุ้มกับการลงทุนส่วนการไว้ลำเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไผ่พันธุ์ตงลืมแล้ง หม่าจู ซางหม่น และเลี้ยงหวาน ที่ปลูกในเขตภาคใต้ ไผ่ทุกพันธุ์เจริญเติบโตดีทั้งความสูงและขนาดของลำ พันธุ์ตงลืมแล้งและซางหม่นเจริญเติบโตดีที่สุด เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถแนะนำให้เกษตรกรนำไปปรับใช้สำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตไหมที่เหมาะสม โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกระจูดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวายบนพื้นที่สูง โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไผ่ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาไผ่เชิงพาณิชย์ การทวนสอบเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลลำไยและคุณสมบัติเชิงคุณภาพ สุขภาพ และศักยภาพเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การพัฒนาการผลิตไผ่ในระบบการเกษตร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก