สืบค้นงานวิจัย
รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง
ประเวศ สิทธิยศ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง
ชื่อเรื่อง (EN): Prototype of High Yielding Deep Water Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประเวศ สิทธิยศ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prathes Sittiyos
คำสำคัญ: ข้าวขึ้นน้ำ
บทคัดย่อ: รูปแบบของต้นข้าวที่จะให้ผลผลิตสูงนั้นต้องมีลักษณะต้นเตี้ยและฟางแข็ง มีใบสีเขียวเข้มและตั้งตรง ดังเช่นพันธุ์ IR ต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) หรือพันธุ์ กข ต้นเตี้ยต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจัดอยู่ในประเภทข้าวนาสวน พันธุ์ข้าวดังกล่าวนี้จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงก็ต่อเมื่อปลูกในเขตที่มีระบบการชลประทานที่ดี สำหรับข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองโดยทั่วไปเป็นข้าวลำต้นสูง ใบใหญ่อ่อนโน้มและไวต่อช่วงแสง ไม่สามารถให้ผลผลืตสูง เหมือนกับ IR ต่าง ๆ หรือพันธุ์ กข ต้นเตี้ย ด้วยวิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่ทันสมัย งานบำรุงพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ สถาบันวิจัยข้าว ได้สร้างพันธุ์ที่เป็นรูปแบบ (prototype) ของข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูงเป็นผลสำเร็จ ได้แก่พันธุ์ T 442-57, กข 17, และ กข 19 พันธุ์ข้าวทั้ง 3 พันธุ์นี้มีลักษณะรูปแบบคล้ายคลึงกับพันธุ์ข้าวเตี้ยที่ให้ผลผลิตสูง แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญตรงที่พันธุ์ T 442-57, กข 17, และ กข 19 มีลักษณะพิเศษที่สามารถยึดปล้องเพื่อชูส่วนยอดให้อยู่เหนือระดับผิวน้ำได้ ในขณะที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 5 ซม. เมื่อต้นข้าวมีอายุประมาณ 35 วันขึ้นไป
บทคัดย่อ (EN): Modern high yielding lowland varieties such as the IR varieties of IRRI and RD varieties of the Department of Agricultute, are characterized by semidwarf stature, stiff straw, and erect and dark treen leavers. These varieties produce high grin yield only in well irrigated areas. the tradititional deepwater rice has long stem and droopy leaves. They are sensitive to photoperiood and give low grain yield even with fertilizer. Their low grin yields despite of the fertilizer are associated with increased growth of stem and leaves rather than increased grain numberts. Throughmodern rice breeding methods, the Rice Research Institute has produced some high yielding deepwater rice prototypes. These are T 440-57, RD 17, and RD 19 wihich resemble smidwarf high yielding varieties in plant type, but differ in having stem elongation ability, if the water level increases (5 cm. a day) after the seedlings are 35 days old.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
รูปแบบ (prototype) ข้าวขึ้นน้ำที่ให้ผลผลิตสูง
กรมวิชาการเกษตร
2526
เอกสารแนบ 1
รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง คุณภาพข้าวนึ่งที่ทำจากข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก "เครื่องหยอดข้าวแห้ง" ทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ผลของโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีของข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก การศึกษาสาเหตุการเกิดข้าวแดงปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์และคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวขึ้นน้ำและข้าวน้ำลึกในภาคตะวันออกของประเทศไทย การทดสอบหาระยะเวลา อัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในนาเกษตรกร การทดสอบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำนาข้าวขึ้นน้ำ ในสภาพนาเกษตรกร การศึกษาผลตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนและระยะเวลาใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของข้าวขึ้นน้ำในเขต จ.สุพรรณบุรี ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก