สืบค้นงานวิจัย
การบริหารจัดการน้ำชลประทานสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ “กรณีศึกษาพื้นที่ชลประทานทุ่งกุลาร้องไห้”
เปรมฤดี เสริฐวิชา - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการน้ำชลประทานสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ “กรณีศึกษาพื้นที่ชลประทานทุ่งกุลาร้องไห้”
ชื่อเรื่อง (EN): Irrigation management for rice farmers’ groups: case study of irrigated area of Tung Kula Rong Hai.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เปรมฤดี เสริฐวิชา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Premrudee Seritwicha
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เปรมฤดี เสริฐวิชา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Premrudee Seritwicha
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ. 52/2554
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 5430052
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 284,750
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมชลประทาน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบริหารจัดการน้ำชลประทานสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ “กรณีศึกษาพื้นที่ชลประทานทุ่งกุลาร้องไห้”
กรมชลประทาน
2554
กรมชลประทาน
บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงปริมาณผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงปริมาณผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม คู่มือการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมจัดฝึกอบรมและให้ค้าแนะนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 9 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก